Entreprenöriellt lärande, vad är grejen?

  •  

Ulrika Nimstrand från utbildningsförvaltningen, Martin Svensson och Myrthel Hermansson från Framtidsfrön jobbar med projektet ELIS i 16 skolor i Stockholms stad.

Alla elever ska få nyttja sin fulla potential och utveckla sina förmågor genom att lärarna har ett entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen.

Skolverket och regeringen säger att entreprenörskap handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt. Därför är det viktigt att entreprenörskapet löper som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på dem som kommer ut i arbetslivet idag.

Skolarbete på riktigt

När lärare i Stockholm träffas och diskuterar entreprenöriellt lärande så vill man se praktiska exempel.

Ulrika Nimstrand, projektledare för ELIS-prohejktet och grundskollärare, hur gör man?

– Det handlar om att träna och och utveckla förmågor. Att jag som lärare får syn på kompetenser och uppmuntrar kreativitet och problemlösning. När vi undervisar och gör saker på riktigt så blir det tydligt att alla behövs för att man ska lyckas.

– Vi på Aspuddens skola gjorde ett radioprojekt förra våren. Det utmande både lärare och elever och vi såg att vi alla fick ett helt annat driv. Eleverna skulle prestera i skarpt läge och inte bara göra som de blev tillsagda av oss lärare.

Elis-projektet

I augusti 2012 startade projektet ELIS (Entreprenöriellt lärande i Stockholm) i samverkan med Framtidsfrön och med finansiering av Skolverket. Elis är ett stöd för att arbeta med Lgr11 och målet att alla elever i skolan ska få nyttja sin fulla potential. När projekttiden är slut har 16 skolor i Stockholm utbildats, nätverkat och inspirerats av praktiska exempel hur man kan undervisa på en entreprenöriell plattform.

Processutbildning och förhållningssätt

ELIS kommer att vara uppdelad i tre målgrupper, främst 600 pedagoger på 16 grundskolor i Stockholm stad kommer att genomgå en processutbildning i entreprenöriellt lärande och förhållningssätt. Dessutom kommer "språkrör" som valts ut av rektorerna att under projekttiden få ytterligare utbildning. Övriga pedagoger i Stockholms stad som ännu inte deltagit i processutbildningen erbjuds centrala föreläsningar.

I entreprenöriellt lärande och undervisning kan man ta stöd av de nio nyckelorden här ovanför. Läs mer om hur du kan tänka och göra på FramtidsFröns webbplats. Du hittar längre ned på den här sidan.

Ett gott exempel från Aspuddens skola

https://www.youtube.com/watch?v=J3peLtvEBr8

Det finns många olika sätt att jobba med entreprenörskap i skolan. Att sända live-radio är ett exempel. På Aspuddens skola har klasserna F till 5 fått göra det i samarbete med föreningen Framtidsfrön.

Entreprenörskap i gymnasieskolan

Ett annat projekt inom entreprenörsskap är FEP (Future Entrepreneurs Programme) för gymnasieskolan. Det är ett led i implementeringen av Lgr11 och Gy11. FEP är ett samverkans- program mellan grund- och gymnasieskola.

Tjugo lärare och tjugo elever från två gymnasieskolor samt två av grundskolorna som deltar i projekt ELIS kommer att delta under ledning av FEP:s grundare Mikolaj Norek. Programmet omfattar en lärar- och en elevgrupp. Vid tre programtillfällen kommer elever och lärare att arbeta tillsammans. Vi skapar på detta sätt en gemensam mötesarena för grund- och gymnasieskola samt för personal och elever. Programmet belyser olika former av entreprenörskap, globala miljöer, tron på möjligheter, utmaningar samt "startup". Programmet genomförs på företag med föreläsare från företag organisationer och högskola.

Konatktperson för ELIS

Ulrika Nimstrand
ulrika.nimstrand@stockholm.se

Kontaktperson för Future Entrepreneurs Programme

Lennart Kågestam
lennart.kagestam@stockholm.se

Senast uppdaterad 21 februari 2013