Global Entrepreneurship Programme

  •  

http://www.youtube.com/watch?v=Hp7rFqbgoW0&feature=youtu.be

Global Entrepreneurship Programme lyfter begreppet entreprenörskap från olika perspektiv och ger deltagarna värdefulla erfarenheter för framtida arbetsliv.

Nio gymnasieskolor och 30 elever från Stockholm stads gymnasieskolor deltog i Global Entrepreneurship  Programme, (GEP),  under tre lördagar i perioden januari – mars 2012.

GEPs entreprenörskapsprogram genomförs i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Stockholm och National University of Singapore (NUS) ett entreprenörskapsprogram. Programmet leds av Mikolaj Norek och studenter vid NUS som nu under ett år befinner sig i Stockholm.

Globalt entreprenörskap

A global view on Entrepreneurship – hur skiljer det sig att vara entreprenör i Sverige  jämfört med Singapore eller någon annan plats i världen? Vilka är utmaningarna?

Entreprenöriell livsstil

Lifestyle of an Entrepreneur: Hur ser livet ut för en entrepreneur i världen?
Having an open mindset and focusing on opportunities – globaliseringen och entreprenörskap är i slutändan samma sak. Det är tron på möjligheterna som styr.

Projektteam

Form a team – eleverna ingår i projektteam under hela programmet. Varje team har en ”idea coach” i form av en student från Singapore. Kommunikationen mellan programtillfällena äger rum i personliga möten och genom ”online forums”. 

Samarbete med högskola och universitet

Eleverna har fått lära känna och arbeta med högskolestudenter från Singapore, ta del av svenska entreprenörers erfarenheter av verksamhet både i Sverige och i andra  länder, använda engelska som arbetsspråk samt möta andra elever från olika gymnasieskolor i Stockholm.

Kontaktperson

Lennart Kågestam
lennart.kagestam@stockholm.se

Läs mer om GEP i bildspelet här nedanför. 

Senast uppdaterad 11 januari 2013