Film och media

  •  

HollywoodHollywood skylten i Los Angeles, USA.

Digitaliseringen av skolan medför många nya spännande undervisningsmöjligheter genom att ta in film och media i undervisningen eller genom att skapa själv med eleverna. Det ställer krav på att eleverna lär sig källkritik för att kritiskt granska och värdera information. Statens medieråd har material som du kan använda dig av för att undervisa i källkritik och medie- och informationskunnighet (MIK). De har även material om hur du kan arbeta mot näthat. Medioteket är en pedagogisk resurs för Stockholms kommunala skolor och förskolor. De erbjuder kompetensutveckling och stöd inom lärande med digitala verktyg, film och ljud och MIK.

Filmer på Stockholmskällan

På Stockholmskällan kan du söka fram filmer från alla tidsepoker att använda i undervisningen.

Hitta kultur till din skola

Skolbio

På Kulan hittar du all information om de skolbiofilmer som du kan se med dina elever i Stockholm. Se vad som är aktuellt här.

Film och media