Filmprojekt stärkte samhörighet på skolan

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

  •  

Film på Södra Latin Ida Cederborg på samhällsvetenskapliga programmet och Mustafa Al Shayeb som går på Språkintroduktion deltog i filmprojektet som Maria Aspfors ledde.

Genom ett lustfyllt och lärorikt filmprojekt har det skapats nya kontaktytor mellan elever på Språkintroduktion och Samhällsvetenskapsprogrammet på Södra Latin. I filmerna berättade eleverna historier med utgångspunkt i diskrimineringslagstiftning.

– Vi fick in trettiofem väldigt bra filmer som var runt tre minuter var, berättar läraren Maria Aspfors som undervisar i svenska och historia på Södra Latins samhällsvetenskapliga program.

Uppdrag kring digitalt stöd och likabehandlingsplan 

När Södra Latin fick Mac datorer 2015 fick de ett uppdrag att arbeta med digitala verktyg i undervisningen.

– Då passade det med att arbeta med film och programmet imovie, menar Maria.

Samtidigt skulle de se över och arbeta med sin likabehandlingsplan.

– Skolan har många olika uppdrag som ska samsas om tiden, konstaterar hon.

Projektet är en sammanvävning av elevernas förslag och skolans uppdrag som kommer från utbildningsförvaltningen.

– När eleverna på skolan fick veta att skolan skulle få språkintroduktion sa eleverna samhällsprogrammet direkt att de vill få till ett samarbete för att lära känna dem, berättar Maria. 

I projektet har de använt flera examensmål för samhällsvetenskapliga programmet exempelvis att arbeta med digitala verktyg, kontakt med arbetsliv och fackföreningar och att arbeta med kreativa arbetssätt.

Alla årskurser deltog

Film projektet tog två dagar i anspråk. Två halvdagar med intro och filmvisning och en heldag där eleverna skapade film. Alla årskurser på samhällsvetenskapliga programmet var inblandade i projektet.

– I årskurs tre gör vi djupintervjuer med ett urval av eleverna om vad de tyckt om sin gymnasietid och det har framkommit att de saknar att få arbeta kreativt med skrivande och digitala hjälpmedel. Vi har väldigt mycket fokus på teori och fakta på skolan, säger Maria.

I projektet ingick skolans två klasser på språkintroduktion och sex klasser på samhällsvetenskapliga programmet.

Årskurs tre planerade dagen på programrådet, men deltog inte i projektet. Istället agerade de jury och var konferencier under den avslutande visningen.

Årskurs två var indelade i grupper som blandade elever på språkintroduktion med elever i årskurs två av samhällsvetenskapliga programmet, medan årskurs ett var blandade över klassgränserna för att lära känna varandra och skolan.

Filmarbetet

Arton lärare stöttade eleverna med att skriva manus, göra storyboard, filma och redigera. Eleverna filmade med sina mobiltelefoner och sen redigerade de i imovie med sina macdatorer.

– Vi tog in en person från företaget som levererade våra datorer för att undervisa eleverna i imovie. Det var viktigt att det var ett proffs så det inte blev en halvmesyr av dagen, säger Maria.

Regler för filmarbetet 

  • Filmerna ska handla om diskriminering ur elevernas perspektiv.
  • Det skulle vara fiktion.
  • Verkligheten ska vara en inspirationskälla. 
  • Ingen person i filmerna skulle kunna identifiera som en verklig person.
  • Alla som ingick i gruppen skulle vara aktiva under filmningen.
  • Arbetet skulle följa upphovsrätt och PUL-lagstiftning.
  • Talet ska vara tydligt och lätt att följa med i.

På höstlovet valde lärare på samhällsvetenskapliga programmet ut de tretton bästa filmerna och skickade dem till juryn som bedömde dem utifrån olika kategorier. Priserna delades sen ut dagen före jullovet på en tillställning i aulan.

– Det blev lite Oscarsgala stämning när en konferencier presenterade varje film och alla som varit med och gjort filmen fick komma upp på scenen och få pris. Det var en väldigt rolig avslutning, ler Maria.

Tema diskriminering

Första dagen på filmprojektet var representanter för olika fackförbund på skolan och deltog i ett panelsamtal om diskrimineringsgrunderna. Elever hade förberett frågor, inledningstalade och modererade panelsamtalet.

– Under förarbetet inför panelen fick eleverna lära sig vad som gäller när de har ett sommarjobb eller jobbar extra, vad de har för rättigheter och hur de kan driva sina frågor, berättar Maria.

Maria berättar att det finns en stark prestationskultur på skolan och att filmarbetet var en chans att lyfta blicken och gör något annat.

– Det blev vardagsnära samhällskunskap och för eleverna på språkintroduktion en viktig grund i svensk lagstiftning och vad de har för rättigheter på en svensk arbetsplats. Det blev jättebra diskussioner och frågor som vara relevanta för eleverna i deras vardag. Dessutom arbetade de fram väldigt starka berättelser under filmskapandet.

En öppnare skola

Eleverna Ida Cederborg som går andra året på samhällsvetenskapliga programmet och Mustafa Al Shayeb som går första året på språkintroduktion var med i projektet och tycker att det förstärkte kontakten mellan programmen.

– Vi såg varandra i korridoren och i matsalen och var nyfikna, men ingen vågade ta initiativet att börja prata. Efter det här projektet så håller vi kontakten och om man har kompisar på andra program lär man känna fler genom dem, säger Ida.

– Ett av de viktigaste syftena med filmprojektet var att vi skulle få en plattform att lära känna varandra genom att gör saker tillsammans, flikar Maria in.

Ida tycker skolan har blivit trevligare sen språkintroduktion började på skolan.

– Det är mer som händer och mer liv. Det är en härlig atmosfär och inga lika tyst i korridorerna. Det är hemtrevligt, säger Ida.

Mustafa protesterar och tycker att det pratas för mycket arabiska på våning fyra där språkintroduktion har sina lektioner.

– Pratar jag bara arabiska så lär jag mig inte svenska. När jag pratar svenska och någon i närheten pratar arabiska får jag svårt att koncentrera mig. Arabiska är mitt modersmål, det är svårt att tänka bort det. När jag pratar med min bror vill han att jag pratar svenska med honom. Men det är jättesvårt för mig. Han säger alltid till mig att jag måste lära mig mer svenska.

Viktigt att träffas och prata svenska 

Mustafa tyckte första tiden på skolan var tråkig eftersom han saknade kompisar att prata svenska med.

– Jag var blyg för jag kände inte någon och satt mycket ensam. Men nu har jag många svenska kompisar som jag umgås med. Jag lär mig mer svenska hela tiden, säger Mustafa.

– Det är synd att alla språkintroduktion klasser är högst upp. Om vi hade klassrummen bredvid varandra så hade vi blivit mer blandade, säger Ida.

– Det är viktigt att ha svenska kompisar och prata svenska och det fick jag i filmprojektet. Det var roligt, bättre än att bara sitta och studera. Man får göra något nytt, man får lära känna varandra och när det är roligt är det lättare att studera, säger Mustafa.

– Det finns forskning på att det är viktigt att ha roligt medan man lär sig. Att man ska ha lust till skolan, att det ska vara en trygg och god miljö, instämmer Maria.

Inte betygsgrundande

Lärarlaget hade en lång diskussion om de skulle använda filmerna som betygsunderlag i svenska och samhällskunskapen.

– Vi bestämde att det inte skulle vara betygsgrundande eftersom vi trodde det skulle ta bort en del av det lustfyllda, det kreativa och känslan att detta skulle vara något annat än den vanliga skolvardagen, säger Maria.

I utvärderingen tyckte vissa elever att det var fel att momentet inte var betygsgrundande men Ida och Mustafa tyckte det var bra.

– Vår grupp gjorde film på både arabiska och svenska för att upplysa om rasism i samhället och sen översatte vi allt till engelska för att så många som möjligt skulle förstå. Om man då hade dragit in kunskapskrav i detta hade många känt sig begränsade av det, resonerar Ida.

– Det var inte läraren som bestämde vad vi skulle göra. Det var vi som fick komma på idén och de gav oss en dator och visade oss hur man skulle arbeta i imovie. Jag hoppas vi kommer att få göra fler roliga saker tillsammans så vi får chansen att lära känna varandra ännu bättre, säger Mustafa.

Ett pågående värdegrundsprojekt

Filmprojektet var en fortsättning på ett pågående värdegrundsprojekt som startade 2015. Då var temat yttrandefriheten.

– Då pratade vi om åsiktskorridorer och var gränsen går på vår skola. Vad ä okej att säga och vad är inte okej utifrån case inspirerade av verkligheten. Då kom idén från eleverna att de skulle vilja göra film och spegla verkligheten på Södra Latin. Då var det för sent ute för att arbeta med film så det flyttades över till läsåret 2016/2017. Nu funderar vi på hur vi ska gå vidare med detta nästa år och vi har bestämt att vi ska arbeta med hälsa, berättar Maria.

Film projektet har gett blodad tand och Mustafa och Ida tycker att man borde få vara kreativ i fler ämnen.

– Det var jätteroligt att arbeta med film. I vissa ämnen har vi lärare som har gjort så att vi kan redovisa med film. Kreativitet gör att man blir lugnare, man kan fokusera på något annat än bara innehållet. Men det borde inte vara ett krav heller, säger Ida.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 16 juni 2017