Undervisa i team

  •  

Undervisa i team

(00:07:51)

2015-05-29

På Enskede Gårds gymnasium undervisas yrkesintroduktion och individuellt alternativ av ett pedagogiska team på sex personer. Undervisningen individanpassas och lärarna undervisar på flera nivåer samtidigt för att öka måluppfyllelsen för elever med behov av extra stöd eller att få arbeta i annan form än storklass.