Fritidshemmens hus - för det lärande fritidshemmet

  •  

Fritidshemmens hus - för det lärande fritidshemmet

(00:02:34)

2018-04-16

Fritidshemmens hus är en samlingsplats med goda exempel för det lärande fritidshemmet. Här delas idéer, arbetssätt och inspiration från de många fritidshemmen på Stockholms stad skolor och huset växer genom gemensamt arbete av alla som arbetar inom fritidshemsverksamheten.