Film om skolan

  •  

Här visas inspirationsfilmer från förskola och skola i Stockholm stad. Vill du läsa mer om film i undervisningen så kan du titta på vår sida film och media. På den hittar du inspiration och kunskap om hur du skapar film med dina elever och hur du arbetar med källkritik och MIK, medie och informationskunnighet. 

Självskattning

(00:04:33)

2016-02-13

En film om självskattningen i Stockholms stads gymnasieskolor och hur den stött lärare i utvecklingen av deras digitala förståelse.

Exit tickets

(00:04:47)

2016-01-25

Exit ticket är en "utgångsbiljett" för att läraren ska se hur eleverna har tagit till sig av undervisningen. Den kan göras på papper eller digitalt. Helena Bergsmark på Eiraskolan låter eleverna i klass 4:1 skriva sina exit tickets på papper. Genom lapparna får hon se vad eleverna har tagit med sig från lektionen.

Entreprenörskap lockar eleverna ur puppan

(00:04:19)

2015-11-19

I kursen entreprenörskap fick andra års eleverna på S:t Erik textil design – skrädderi arbeta i grupp med ett antal dräkter som ställdes ut på Fjärilshuset under vecka 44. Dräkterna sågs av över tiotusen personer.

Tensta Community Center POWER

(00:05:07)

2015-10-29

Tensta Community Center, eller TCC som det kallas, är en frivillig förlängning av skoldagen för elever på Ross Tensta Gymnasium. Där erbjuds en mängd olika aktiviteter, både på centret och utanför, som syftar till att ungdomarna ska få de bästa förutsättningarna för att nå sina mål i livet.

Välkommen till mitt utvecklingssamtal

(00:05:53)

2015-10-16

På Matteusskolan får eleven själv leda sitt utvecklingssamtal. Eleven Saga Laarif anser att hon lär sig mycket av att leda sitt eget samtal och hennes lärare Birger Tommos ser pedagogiska vinster eftersom eleven får äga sitt eget lärande: Välkommen till mitt utvecklingssamtal!

Bin lär elever om ekotjänster

(00:04:42)

2015-08-26

Högt ovan Östermalms tak står en samling bikupor och honungsbin surrar stillsamt på väg in och ut i jakten på nektar. Kuporna ingår i projektet HOBOS Beebox, http://www.hobos.de/en. Biodlare är Daniel Bengtsson, Ma/NV-lärare och han berättar att bikuporna har sensorer som mäter vad bina gör och hur de har det inne i kupan beroende på klimatet utanför. Sensorerna samlar in data om hur varmt det är inne i kupan, hur fuktigt det är och hur mycket kupan ökar- och minskar i vikt en varm, solig dag. Bikuporna är en del av ett forskningsprojekt med 11 likadana kupor sprida i sju länder. Detta ger forskarna värdefulla kunskaper om biodling och hur bina påverkar oss, men syftar också till att öka kunskaperna om bin och ekotjänster bland skolbarn.

Rufsa

(00:06:02)

2015-08-12

Läshund ger läslust handlar om Mälarhöjdens skola som använder sig av pedagogen och terapi-kompishundföraren Eva Svensson och hunde Rufsa för att hjälpa elever med läsproblematik att slappna av och hitta läslusten.

I biologins tecken

(00:07:16)

2015-06-10

När Norrmalms förskolor skulle arbeta med temat Möte med omvärlden, bestämde sig Lundens förskola att det skulle bli i biologins tecken. Barnen fick under sommarledighet i uppgift att undersöka något de stöter på i naturen. Det kunde vara i skogen, på stranden, vid sommarstugan, på innergården eller gatan i stan eftersom biologi finns överallt.

Undervisa i team

(00:07:51)

2015-05-29

På Enskede Gårds gymnasium undervisas yrkesintroduktion och individuellt alternativ av ett pedagogiska team på sex personer. Undervisningen individanpassas och lärarna undervisar på flera nivåer samtidigt för att öka måluppfyllelsen för elever med behov av extra stöd eller att få arbeta i annan form än storklass.

Puls, musikens hjärtslag

(00:05:37)

2015-05-08

Dan Axelsson, förstelärare i musik på Gubbängsskolan, anser att eleverna måste känna musikens puls i kroppen för att kunna uppfylla kunskapskraven i LGR11. För att nå dit har han skapat hopphagar med notvärden i så att eleverna arbetar med hela kroppen för att identifiera pulsen, musikens hjärtslag.

Slöjd for life!

(00:04:53)

2015-03-27

För att spara tid och maximera slöjdandet på sina lektioner avstår Marcus långa genomgångar i klassrummet. Istället spelar han in filmer med instruktioner för olika moment - att såga, spika, svepteknik eller hur man konstruerar en låda. Dessa filmer läggs sen på hans digitala verktygsvägg och eleverna kan söka upp dem när de själva känner att de behöver en genomgång.

Att utbilda innovatörer

(00:05:36)

2015-03-12

Stockholm Science and Innovation School utbildar framtidens innovatörer inom IT. Gymnasieskolan som är inne på sitt andra år ligger i teknikintensiva Kista och har bara ett program: teknik.

No Hands Up

(00:04:26)

2015-02-11

No hands up är en metod för formativ bedömning där läraren låter slumpen avgöra vilken elev som ska svara på en fråga. Vi har besökt Anna Lindqvist klassrum på Södermalmsskolan för att se hur hon använder No hands up.

Monica Axelsson om nyanlända elevers behov av stöd

(00:57:58)

2015-01-14

Intervju med Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet om forskningsprojektet ”Nyanlända och lärande”. I projektet har hon tillsammans med Jenny Nilsson följt undervisningen av ett antal nyanlända elever i tre svenska kommuner. I intervjun berättar hon vad som kännetecknar god undervisning av nyanlända elever och ger råd till skolledare och rektorer som möter nyanlända elever i vardagen.

Så flippar jag

(00:09:47)

2015-01-02

Är du nyfiken på att flippa ditt klassrum? I filmen Så flippar jag får du tips och inspiration till hur du kan flippa ditt klassrum från sju olika lärare från lågstadiet till gymnasiet.

Ingen jul utan tomtar

(00:01:24)

2014-12-17

Vi på Pedagog Stockholm önskar alla våra tittare, läsare, bloggare, medarbetare och samarbetspartners en riktigt god jul! Vi ses 2015!

Övergången mellan förberedelseklass och ordinarie klass

(00:07:42)

2014-12-04

Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet berättar om forskningsprojektet ”Nyanlända och lärande”. I projektet har hon tillsammans med Jenny Nilsson följt undervisningen av ett antal nyanlända elever i tre svenska kommuner. I intervjun berättar hon vad som kännetecknar god undervisning av nyanlända elever och ger råd till skolledare och rektorer som möter nyanlända elever i vardagen.

En läsande klass på Sätraskolan

(00:10:33)

2014-11-05

Våren 2014 skickades studiehandledningen En läsande klass ut med läsförståelsestrategier för låg- och mellanstadiet till Sveriges skolor. Malin Hugander på Sätraskolan är en av mellanstadielärarna som skrivit handledningen och i detta reportage berättar hon mer om arbetssättet och bjuder in oss till en lektion i svenska med hennes femteklassare.

"Alla barn borde få programmera"

(00:02:54)

2014-10-27

Karin Nygårdspresentation på Guldäpplet finalen.

Engagera eleverna i litteratursamtalet med hjälp av digitala responsverktyg (äldre version)

(00:04:16)

2014-10-10

Denna film visar hur du som lärare kan använda digitala responsverktyg i litteratursamtal med eleverna. På så sätt kan alla komma till tals och bli mer delaktiga i samtalet.

Föregående123Nästa