Film om skolan

  •  

Här visas inspirationsfilmer från förskola och skola i Stockholm stad. Vill du läsa mer om film i undervisningen så kan du titta på vår sida film och media. På den hittar du inspiration och kunskap om hur du skapar film med dina elever och hur du arbetar med källkritik och MIK, medie och informationskunnighet. 

Lärarens livslånga lärande

(00:10:30)

2014-10-09

Pernilla Lundgren intervjuar den Nya Zeeländska skolforskaren Helen Timperley om lärares behov av att lära och utvecklas för att anpassa sig efter de kunskaper som eleverna behöver. Timperley går bland annat in på förstelärarens roll i processen att identifiera de nödvändiga utvecklingsområdena. Intervjun skedde i början av september då Timperley var på besök i Stockholm för att tala inför förstelärare och skolledare.

Helen Timperley om professionellt lärande - Del 2

(00:40:03)

2014-09-04

”The power of professional learning: School leaders and first teachers”

Helen Timperley om professionellt lärande - Del 1

(01:07:27)

2014-09-04

”The power of professional learning: School leaders and first teachers”

Föregående123