Film om skolan

  •  

Här visas inspirationsfilmer från förskola och skola i Stockholm stad. Vill du läsa mer om film i undervisningen så kan du titta på vår sida film och media. På den hittar du inspiration och kunskap om hur du skapar film med dina elever och hur du arbetar med källkritik och MIK, medie och informationskunnighet. 

Puls, musikens hjärtslag

(00:05:37)

2015-05-08

Dan Axelsson, förstelärare i musik på Gubbängsskolan, anser att eleverna måste känna musikens puls i kroppen för att kunna uppfylla kunskapskraven i LGR11. För att nå dit har han skapat hopphagar med notvärden i så att eleverna arbetar med hela kroppen för att identifiera pulsen, musikens hjärtslag.

Slöjd for life!

(00:04:53)

2015-03-27

För att spara tid och maximera slöjdandet på sina lektioner avstår Marcus långa genomgångar i klassrummet. Istället spelar han in filmer med instruktioner för olika moment - att såga, spika, svepteknik eller hur man konstruerar en låda. Dessa filmer läggs sen på hans digitala verktygsvägg och eleverna kan söka upp dem när de själva känner att de behöver en genomgång.

Att utbilda innovatörer

(00:05:36)

2015-03-12

Stockholm Science and Innovation School utbildar framtidens innovatörer inom IT. Gymnasieskolan som är inne på sitt andra år ligger i teknikintensiva Kista och har bara ett program: teknik.

No Hands Up

(00:04:26)

2015-02-11

No hands up är en metod för formativ bedömning där läraren låter slumpen avgöra vilken elev som ska svara på en fråga. Vi har besökt Anna Lindqvist klassrum på Södermalmsskolan för att se hur hon använder No hands up.

Övergången mellan förberedelseklass och ordinarie klass

(00:07:42)

2014-12-04

Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet berättar om forskningsprojektet ”Nyanlända och lärande”. I projektet har hon tillsammans med Jenny Nilsson följt undervisningen av ett antal nyanlända elever i tre svenska kommuner. I intervjun berättar hon vad som kännetecknar god undervisning av nyanlända elever och ger råd till skolledare och rektorer som möter nyanlända elever i vardagen.

Lärarens livslånga lärande

(00:10:30)

2014-10-09

Pernilla Lundgren intervjuar den Nya Zeeländska skolforskaren Helen Timperley om lärares behov av att lära och utvecklas för att anpassa sig efter de kunskaper som eleverna behöver. Timperley går bland annat in på förstelärarens roll i processen att identifiera de nödvändiga utvecklingsområdena. Intervjun skedde i början av september då Timperley var på besök i Stockholm för att tala inför förstelärare och skolledare.

Föregående123