Formativ bedömning

  •  

Exit tickets

(00:04:47)

2016-01-25

Exit ticket är en "utgångsbiljett" för att läraren ska se hur eleverna har tagit till sig av undervisningen. Den kan göras på papper eller digitalt. Helena Bergsmark på Eiraskolan låter eleverna i klass 4:1 skriva sina exit tickets på papper. Genom lapparna får hon se vad eleverna har tagit med sig från lektionen.

No Hands Up

(00:04:26)

2015-02-11

No hands up är en metod för formativ bedömning där läraren låter slumpen avgöra vilken elev som ska svara på en fråga. Vi har besökt Anna Lindqvist klassrum på Södermalmsskolan för att se hur hon använder No hands up.

Engagera eleverna i litteratursamtalet med hjälp av digitala responsverktyg (äldre version)

(00:04:16)

2014-10-10

Denna film visar hur du som lärare kan använda digitala responsverktyg i litteratursamtal med eleverna. På så sätt kan alla komma till tals och bli mer delaktiga i samtalet.

Provfri undervisning - Hur du involverar eleverna i bedömningsarbetet

(00:11:53)

2013-04-04

Tommy Lucassi har både slopat prov och läxor efter att han börjat arbete med formativ bedömning. I den här filmen delar han med sig av tips och erfarenheter.

Flippad bedömning

(00:05:29)

2012-10-17

Katarina Lycken har filmat sina elevers muntliga presentationer. På så sätt kan hon i lugn och ro granska och kommentera dem i efterhand. Dessutom kan hon lägga in de specifika kommentarerna direkt i filmen på stället där det händer.

Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning

(00:06:46)

2012-03-16

På Herrängens skola tillämpar Åsa Wennersten kamratbedömning på svenskalektionerna i fjärde klass. Eleverna byter texter med varandra och ger positiv återkoppling samt talar om vad som kan förbättras.

Vad kan man ha ett digitalt responssystem till?

(00:04:57)

2011-11-29

Daniel Barker på Norra real använder ett digitalt responssystem för att få direkt återkoppling från sina elever. Dels använder han det för att kolla vilken nivå deras nuvarande kunskaper ligger på. Då ser han direkt om han kan gå vidare eller måste fördjupa sig. Dels använder han det för att skapa diskussion och visa hur eleverna påverkas av varandra och honom själv.