Förskola

  •  

Webbaserad kvalitetsindikatorn för förskolan

(00:02:14)

2016-09-16

Den webbaserade kvalitetsindikatorn syftar till att förenkla och utveckla arbetet med självvärdering i förskolan. Skattningen görs gemensamt av arbetslaget som får utvecklingsförslag på hur de kan utveckla verksamheten.

Anna Olausson Mångfald och genus

(00:58:42)

2016-01-28

Mångfald + genus = normkritik, Anna Olausson

Klara Dolk

(01:13:30)

2016-01-28

Bångstyriga barn - genuspedagogik, normkritisk praktik och barns motstånd.

Lotta Rajalin Normmedvetna processer

(00:43:48)

2016-01-28

Att leda normmedvetna processer, Lotta Rajalin.

Christian Eidevald

(01:13:03)

2016-01-28

Närhet, omsorg och övergrepp - normer om kvinnligt och manligt i förskolan.

Forskolesummit 2015

(00:03:05)

2015-06-18

En presentation av Förskolesummit 2015 som hölls den 11 och 12 juni på Stockholms universitet. Summiten var ett samarbete mellan Stockholm stad och Stockholm universitet med syftet att låta forskare och förskolelärare träffas och utbyta erfarenheter.

I biologins tecken

(00:07:16)

2015-06-10

När Norrmalms förskolor skulle arbeta med temat Möte med omvärlden, bestämde sig Lundens förskola att det skulle bli i biologins tecken. Barnen fick under sommarledighet i uppgift att undersöka något de stöter på i naturen. Det kunde vara i skogen, på stranden, vid sommarstugan, på innergården eller gatan i stan eftersom biologi finns överallt.

Språklek på förskolan

(00:06:41)

2013-11-13

I våras besökte Arne Trageton Stockholm och höll kurs för förskollärare och förskolechefer. Kursen hette

Christian Eidevald föreläser om skillnaden mellan pojkar och flickors bemötande i förskolan

(00:08:35)

2013-10-03

Christian Eidevald föreläser om skillnaden mellan pojkar och flickors bemötande i förskolan. Titeln på föreläsningen är "Förväntningarnas makt över (köns)identitetsskapande - hur fria är vi?"

Plask - En blöt föreställning för förskolebarn

(00:03:06)

2013-06-18

Plask är namnet på Pantomimteaterns föreställning som utspelar sig i plaskdammar runt om i Stockholm.

Värdet i att få utforska

(00:05:24)

2012-04-03

I över femton år har svenska förskolor jobbat med ett utforskande arbetssätt inspirerat av Reggio Emilia. Det berättar Emelie Bernemyr som förutom att hon är förskollärare också är licentiand vid Stockholms Universitet.

Följ med till förskolan Paletten

(00:09:11)

2012-03-07

I vår serie Tredje pedagogen har vi nu kommit fram till förskolan Paletten. Så följ med och ta en titt på deras mycket speciella miljö.

Rådjurets återfödelse till toner av mögelmusik

(00:05:01)

2011-03-25

Några förskolebarn hittar ett dött rådjur i skogen. Det leder till många tankar och funderingar. Allt finns dokumenterat i en fantastisk gobeläng på dokumentationscentralen i Björkhagen.

Dokumentationscentralen

(00:05:15)

2011-03-25

Följ med till Dokumentationscentralen i Björkhagen, där mängder av projekt från stadens förskolor finns dokumenterade.

Möt 3:e pedagogen på Stormhatten

(00:09:03)

2010-11-25

Förskolan Stormhatten vann Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009. För vinstpengarna åkte pedagogerna till London för att studera och inspireras av den engelska utemiljön.

Möt 3:e pedagogen på förskolan Draken

(00:07:54)

2010-11-14

Inom Reggio Emilia säger man att mijlön är den tredje pedagogen efter barnet och personalen. Vi tittar närmare på förskolor med spännande lokaler, utemiljöer eller där man bara jobbat med små medel på ett inspirerande sätt.

Staden

(00:05:21)

2010-11-09

På förskolan Färjan har barnen byggt en hel stad.