Jämställdhet

  •  

Blackebergs gymnasiums normkritiska satsning

(00:04:40)

2016-03-22

När eleverna på Blackbergs gymnasium skickade signaler till skolledningen att skolan hade begränsande normer, startade skolan upp ett projekt inom normkritisk pedagogik för all personal på skolan. Rektor Elisabet Sandborgh berättar hur de har arbetat och vad skolan hoppas på för resultat.

Tensta Community Center POWER

(00:05:07)

2015-10-29

Tensta Community Center, eller TCC som det kallas, är en frivillig förlängning av skoldagen för elever på Ross Tensta Gymnasium. Där erbjuds en mängd olika aktiviteter, både på centret och utanför, som syftar till att ungdomarna ska få de bästa förutsättningarna för att nå sina mål i livet.

Jämställdhetens lotteri

(00:04:50)

2012-05-21

Vad kan fördelarna vara med att låta slumpen avgöra vad barnen ska leka med på Fritids?En hel del, om man frågar Nahid Ayat, fritidspedagog på fritidshemmet Björken på Beckombergaskolan. Genom den "påtvingade" leken och lekkamraterna kommer barn som ofta står utanför lättare in i leken. På så sätt hittas både nya intresseområden och nya lekkamrater.