Forskning och utveckling

  •  

STLS vetenskapliga ledning

(00:03:08)

2016-02-23

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) har utvecklats för att initiera, stödja och sprida lärarledda forskningsprojekt som handlar om ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet. STLS ska fungera som en mötesplats för forskande lärare i olika ämnen. Plattformen är ett samarbete mellan skolhuvudmän och kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet.

Engagera eleverna i litteratursamtalet med hjälp av digitala responsverktyg (äldre version)

(00:04:16)

2014-10-10

Denna film visar hur du som lärare kan använda digitala responsverktyg i litteratursamtal med eleverna. På så sätt kan alla komma till tals och bli mer delaktiga i samtalet.

Lärarens livslånga lärande

(00:10:30)

2014-10-09

Pernilla Lundgren intervjuar den Nya Zeeländska skolforskaren Helen Timperley om lärares behov av att lära och utvecklas för att anpassa sig efter de kunskaper som eleverna behöver. Timperley går bland annat in på förstelärarens roll i processen att identifiera de nödvändiga utvecklingsområdena. Intervjun skedde i början av september då Timperley var på besök i Stockholm för att tala inför förstelärare och skolledare.

Christian Eidevald föreläser om skillnaden mellan pojkar och flickors bemötande i förskolan

(00:08:35)

2013-10-03

Christian Eidevald föreläser om skillnaden mellan pojkar och flickors bemötande i förskolan. Titeln på föreläsningen är "Förväntningarnas makt över (köns)identitetsskapande - hur fria är vi?"

Trevor Dolan pratar om intelligens, motivation och belöning.

(00:05:51)

2010-12-10

Trevor Dolan pratar om intelligens, motivation och belöning.

Vad kännetecknar framgångsrika skolor?

(00:08:04)

2010-12-06

Forskaren Trevor Dolan föreläste på NTA Stockholm och berättade om de punkter han identifierat för vad framgångsrika skolor har gemensamt. Vi passade på att göra en intervju med honom. Här delar han med sig av sin topp-lista.