4. Åtgärdsprogrammets arbetsprocess / Utvärdering av åtgärdsprogram

  •  

4. Åtgärdsprogrammets arbetsprocess / Utvärdering av åtgärdsprogram

(00:04:17)

2013-10-24

I skollagen står det att åtgärderna i ett åtgärdsprogram skall utvärderas och följas upp. I denna film diskuteras utvärdering av åtgärdsprogram.

3. Åtgärdsprogrammets arbetsprocess / Åtgärdsprogram

(00:05:53)

2013-10-24

I skollagen står det att ett åtgärdsprogram skall utarbetas för en elev som skall ges särskilt stöd. I denna film diskuteras åtgärdsprogram och en genomgång av blanketten "åtgärdsprogram".

2. Åtgärdsprogrammets arbetsprocess / Pedagogisk utredning

(00:09:20)

2013-10-24

I skollagen står det att rektor skyndsamt ska se till att en utredning sker, efter att rektor fått en en anmälan om att en elev kan vara en elev i behov av särskilt stöd. I denna film diskuteras utredning och blanketten "pedagogisk utredning".

1. Åtgärdsprogrammets arbetsprocess / Anmälan

(00:07:05)

2013-10-24

I skollagen står det att man är skyldig att anmäla till rektor när man befarar att en elev kan vara en elev i behov av särskilt stöd. I denna film diskuteras vad en anmälan är och det ges exempel på hur en anmälan kan göras.