10. Flytande läsning

  •  

10. Flytande läsning

(00:08:03)

2012-06-18

Kravnivån för åk 3 är att eleverna ska läsa elevnära texter flytande med god förståelse. Detta gäller både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar. Filmen ger exempel på detta. Vi får också ta del av några lärares reflektioner över olika aspekter på flytande läsning och hur de undervisar för att eleverna ska nå dit.

19. Nya Språket lyfter, del 2

(00:08:21)

2015-06-01

I del 2 av filmerna om Nya Språket lyfter får vi höra närmare om hur Maria Ekenhill, lärare åk 3, arbetar med ”Nya Språket lyfter” samt bedömning med stöd i materialet.

18. Nya Språket lyfter, del 1

(00:06:42)

2015-06-01

Filmen ger dig en första översiktlig introduktion i Skolverkets bedömningsstöd ”Nya Språket lyfter”. Verktygets fyra delar presenteras och du får ta del av några lärares erfarenheter och tankar om styrkorna i materialet.

17. Språkpaketet

(00:14:46)

2014-02-10

"Läs- och språkpaketet" vänder sig till lärare i F -- 3. Deltagande skolor utses av grundskolecheferna varefter rektor väljer de lärare som ska delta. Satsningen pågår under tre terminer och omfattar föreläsningar, kurser, handledning och workshops.