Monica Axelsson om nyanlända elevers behov av stöd

  •  

Monica Axelsson om nyanlända elevers behov av stöd

(00:57:58)

2015-01-14

Intervju med Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet om forskningsprojektet ”Nyanlända och lärande”. I projektet har hon tillsammans med Jenny Nilsson följt undervisningen av ett antal nyanlända elever i tre svenska kommuner. I intervjun berättar hon vad som kännetecknar god undervisning av nyanlända elever och ger råd till skolledare och rektorer som möter nyanlända elever i vardagen.