Övergången mellan förberedelseklass och ordinarie klass

  •  

Övergången mellan förberedelseklass och ordinarie klass

(00:07:42)

2014-12-04

Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet berättar om forskningsprojektet ”Nyanlända och lärande”. I projektet har hon tillsammans med Jenny Nilsson följt undervisningen av ett antal nyanlända elever i tre svenska kommuner. I intervjun berättar hon vad som kännetecknar god undervisning av nyanlända elever och ger råd till skolledare och rektorer som möter nyanlända elever i vardagen.