Plask - En blöt föreställning för förskolebarn

  •  

Plask - En blöt föreställning för förskolebarn

(00:03:06)

2013-06-18

Plask är namnet på Pantomimteaterns föreställning som utspelar sig i plaskdammar runt om i Stockholm.