Engagera eleverna i litteratursamtalet med hjälp av digitala responsverktyg (äldre version)

  •  

Engagera eleverna  i litteratursamtalet med hjälp av digitala responsverktyg (äldre version)

(00:04:16)

2014-10-10

Denna film visar hur du som lärare kan använda digitala responsverktyg i litteratursamtal med eleverna. På så sätt kan alla komma till tals och bli mer delaktiga i samtalet.