Exit tickets

  •  

Exit tickets

(00:04:47)

2016-01-25

Exit ticket är en "utgångsbiljett" för att läraren ska se hur eleverna har tagit till sig av undervisningen. Den kan göras på papper eller digitalt. Helena Bergsmark på Eiraskolan låter eleverna i klass 4:1 skriva sina exit tickets på papper. Genom lapparna får hon se vad eleverna har tagit med sig från lektionen.