Flippa klassrummet med Webbmatte

  •  

Elever med annat modersmål

Materialet är i första hand framtaget för elever med annat modersmål. Eleverna kan använda Webbmatte både hemma och i skolan. De kan använda den svenska delen parallellt med sitt modersmål och växla mellan språken.

Föräldrar till elever med annat modersmål

Språket kan vara ett hinder för delaktighet i barnens skolgång. Webbmatte erbjuder föräldrar att delta i barnens matematikundervisning på sitt eget modersmål.

Flipped classroom

Intresset för metoden "flipped classroom" är stort. Det handlar om att  minimera genomgångar med klassen för att frigöra tid och individanpassa undervisningen mer. Webbmatte är ett utmärkt verktyg att använda om man vill tillämpa denna pedagogik. Eleverna kan hemma gå igenom det avsnitt som man ska arbeta med i skolan och komma förberedda till lektionen med egna frågor och funderingar.

Diskussion i klassrummet

Läraren kan använda webbmatte som underlag när man diskuterar olika områden under lektionstid. Såväl text som filmer kan användas i klassrummet med elever.

Catch up eller move on

Webbmatte lämpar sig utmärkt för elever som behöver extra stöd för att nå kunskapskraven. De erbjuds också möjlighet att backa tillbaka i ett avsnitt om grunder saknas. Elever som ligger i framkant kan behöva erbjudas utmaningar. Webbmatte kan vara ett verktyg även för dessa elever.

Stöd för lärare

Webbmatte är också ett verktyg för lärare som undervisar i matematik och vill få inspiration och pedagogisk hjälp i planeringen av sin egen matematikundervisning.

Repetition inför prov

Utmärkt att använda som förberedelse inför prov. Materialet innehåller även enklare uppgifter som kan användas som check-ups.

Webbmatte.se

Kolla på Webbmatte.se här

Kontaktperson för Webbmatte

Fredrik Wall är projektledare för webbmatte. Kontakta honom om du vill veta mer om hur du kan använda Webbmatte i din undervisning. Mejla till fred-wal@​sofiadistans.nu

Webbmatte på åtta språk för årskurs 6-9

Webbmatte är gratis att använda för alla skolor och innehåller mattekurser på åtta språk för årskurs 6-9. Det finns genomgångar och filmer med lärare som förklarar på svenska, spanska, ryska, arabiska, persiska, polska, somaliska och engelska.

Senast uppdaterad 20 april 2017