Forska på din arbetstid

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

  •  

Hans Ytterberg är gymnasielärare och har undervisat i över tjugo år.Hans Ytterberg är gymnasielärare och har undervisat i över tjugo år.

Vill du forska i din undervisning? Nu har du som lärare möjlighet att ansöka till forskarskola på Stockholms universitet och KTH. Ansökningar med fokus på teknikämnet, it- och språkdidaktik kommer att prioriteras. Senast den 13 mars ska ansökan vara inne.

Hans Ytterberg forskar på halvtid på vid den ämnesdidaktiska forskarskolan vid Stockholms universitet i ämnet historiedidaktik. Resten av tiden undervisar han i historia på Södra Latin och en dag i veckan handleder han andra lärare i ett ämnesdidaktiskt nätverk.Hans forskning handlar om hur elever växlar tidsperspektiv när de lär sig historia.

– Det kan vara ganska knepig för eleverna att särskilja det historiska perspektivet från det samtida och inte lägga värderingar från vår tid på det historiska, förklarar Hans.

Han är inne på sitt tredje år och har cirka tre terminer kvar innan han lägger fram sin licentiatavhandling. Forskningen är klassrumsbaserad där Hans har transkriberat elevernas samtal då de löst uppgifter i mindre grupper.

Forskning i klassrummet

Det finns förhållandevis lite forskning om undervisning och lärande i klassrummet.

– Jag hoppas att min forskning ska bidra med kunskap om hur lärandet går till i historia. Att den kan hjälpa andra lärare med svårigheter i undervisningen: att de får ett verktyg.

– Det är roligt och spännande och en utmaning att forska men också mödosamt. Det gäller att vara disciplinerad och hålla isär de olika rollerna som den här forskartjänsten innebär. Å andra sidan är det den stora fördelen – som överväger – att studierna sker på halvfart. På så vis får jag större tankeutrymme och tid för eftertanke än om det varit heltidsstudier, säger Hans.

Vilka råd vill du skicka med en lärare som vill forska?

  • Utgå ifrån din egen erfarenhet som lärare. Du har massor med kunskap om lärande och undervisning.
  • Ta avstamp i ett konkret undervisningsproblem eller lärandeproblem som du själv och dina kollegor har identifierat.
  • Beväpna dig med tålamod och var nyfiken! Det finns massor att lära sig under resans gång.

Här kan du läsa hur du söker till forskarskolorna.

Läs mer om lärare som forskar på bloggen Forskning i praktiken på Pedagog Stockholm.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se 

Senast uppdaterad 27 juni 2017