Stöd till högre studier

  •  

Att fördjupa och bredda sin kompetens ligger  i läraruppdragets professionella natur, men det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Förutom professionsfördjupning i den egna praktiken, är det viktigt att få möjlighet att bedriva fortsatta akademiska studier vid något lärosäte.

Stöd till studier på magister- mastersnivå

Det finns många intressanta och relevanta utbildningar för lärare och skolledare på magisternivå och på mastersnivå. Utbildningsförvaltningen kan ge visst finansiellt stöd för att studierna kan slutföras.

Förutsatt att du bara har uppsatsen kvar till en magister- eller mastersexamen, kan skolan få motsvarande en månadslön för en magister, alternativt två månadslöner för en master, så att uppsatsen ska kunna slutföras. Studierna ska vara skolrelevanta och rektor ska ge sitt aktiva stöd.

Den frigjorda tiden (en eller två månader) kan du och din rektor fördela som ni vill. Det är viktigt är att du tidigt kontaktar din rektor för att tjänstefördelningen ska gå smidigt.

Skolans rektor ansöker före 15 april genom att skicka ett mejl med uppgifter om vem det gäller, vilka studier som avses och vad uppsatsen ska handla om. Rektor ska även bifoga utdrag som styrker att du har läst övriga kurser i utbildningen. Allt skickas till forskningsinfo@stockholm.se

Senast uppdaterad 22 december 2016