Vad är en forskningskonferens?

  •  

Lärarnas forskningskonferens 2017 på Nacka gymnasium.Lärarnas forskningskonferens 2017 på Nacka gymnasium.

Är du intresserad av skolforskning och vill träffa likasinnade och diskutera med forskare? Ja, då kan du bege dig till en forskningskonferens – till exempel Lärarnas forskningskonferens, LFK. För sjunde året i rad träffas forskare och lärare för att prata forskning.  

På en forskningskonferens presenteras planerade, pågående och avslutade studier. Förutom att forskaren får en möjlighet att visa upp vad hen arbetar med är återkopplingen från deltagarna en viktig del av forskningskonferensen.

Som deltagare på en forskningskonferens har du alltså möjlighet att både ta del av pågående forskningsprojekt och att själv medverka till studiers utveckling med hjälp av frågor och idéer till forskarna.

Seminarier i mindre grupper

Eftersom samtal mellan forskare och deltagare är ett huvudsyfte med en forskningskonferens, hålls oftast flera parallella seminarier samtidigt, med ett färre antal deltagare.

Seminarierna är som regel ganska korta. På Lärarnas forskningskonferens, LFK,  är ett seminarium 30 minuter som fördelas mellan presentationen på  20 minuter och resten av tiden till frågor från deltagarna.

Under presentationen brukar studiens bakgrund, syfte, forskningsfrågor, metod, teori och eventuella resultat kort beskrivas. I undervisningsutvecklande forskning vilar vanligtvis de frågor som undersöks på antaganden om vad lärande är och hur det kan studeras. Därför är teori och metod viktiga för att förstå studiens begränsningar och möjligheter.

Därför är metod och teori viktiga

Hur studien har designats är också viktigt för att kunna utvärdera om studien har mätt rätt saker. Därför ägnas en del av presentationen åt att beskriva metod och teori. När en presentation beskriver en pågående studie presenteras ofta preliminära resultat.

Det finns få forskningskonferenser som vänder sig till både forskare och lärare. Förutom att ta del av forskningsresultat, är det viktigt att lärare är delaktiga i forskningsprocessen. Både när det gäller vilka frågor som är relevanta att studera, när det gäller tolkningen av resultaten och resultatens användbarhet/relevans för andra lärare.

Som deltagare på en forskningskonferens får man dels en inblick i det vetenskapliga arbetet och dels en möjlighet att bidra till forskningsprocessen. För forskarna och lärarna i de projekt som presenteras är konferensen en möjlighet att få värdefull återkoppling och samtidigt sprida eventuella resultat.

Liten ordlista

Abstract: Kort beskrivning av en studie som skickas in för granskning till konferensens bedömningskommitté. Bedömningen fokuserar främst på studiens kvalitet och relevans. Lärarnas forskningskonferens, till exempel, är en ämnesdidaktisk konferens, vilket innebär att studierna som presenteras ska ha ett undervisningsutvecklande fokus knutet till lärande och undervisning i något eller några skolämnen.

Seminarium: En session som innehåller en eller flera presentationer på planerade, pågående eller avslutade forskningsprojekt samt tid för frågor från övriga deltagare.

Symposium: Ett längre seminarium kring ett visst tema. Ofta presenteras flera liknande projekt. Tid är avsatt för jämförelser mellan projekten och frågor från publiken.

Rundabordssamtal: Ett samtal mellan konferensdeltagare om ett aktuellt ämne. Ofta inleds samtalet med en kort beskrivning av det ämne som ska diskuteras.

Keynote-föreläsning: Föreläsning av en eller flera inbjudna talare. Dessa talare föreläser om ämnen som ligger i linje med konferensen övergripande syfte och tema. Föreläsningarna vänder sig till samtliga konferensdeltagare.

Jessica Berggren
jessica.berggren@stockholm.se

Senast uppdaterad 25 september 2018