Vill du forska? Nu är det dags att söka

  •  

Från Lärarnas forsksningskonferens 2016.Från Lärarnas forsksningskonferens 2016.

I skollagen står det att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men hur åstadkommer vi det? Som anställd i Stockholms stad har du flera möjligheter att främja en forskningsbaserad skolutveckling.

Som lärare kan du ansöka om en plats på en forskarskola, ta examen på magister- eller masternivå med ekonomiskt stöd, delta i projekt, seminarier och workshops.

Som skolledare kan du få extra handledning under dina masterstudier och alla chefer – rektorer, områdeschefer, enhetschefer - erbjuds att delta i seminarier och kan få hjälp att hitta forskare till större projekt.

Forskarskolor för lärare

Varje år görs utlysningar av forskarskoleplatser för lärare, flera av dem vid Stockholms universitet. De lärare som antas studerar på halvtid, fortsätter som lärare på 40 procent och ägnar resterande 10 procent åt att delta i Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) arbete som koordinatorer kring FoU-projekt för lärare. Sista ansökningsdag är 15 mars.

Studier på magister-/masternivå

Det finns många kurser på avancerad nivå som kan ingå i en magister- eller mastersexamen. Flera institutioner ger egna magister- och mastersprogram på halvfart. Som lärare och skolledare i Stockholms stad kan du få upp till två månadslöner för uppsatsskrivande.

Skolledare får dessutom särskild handledning utöver den som ges i utbildningen.

Forska på din undervisning - STLS

Som lärare i Stockholms stad har du tillgång till en rad resurser för att utveckla din undervisning på ett systematiskt sätt, med vetenskaplig metod och design.

Du kan tillsammans med kolleger söka FoU-medel för att delta i projekt inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).

Det finns två typer av projekt inom STLS:

  • Ämnesdidaktiska ramprojekt som drivs av våra nätverk med deltagare från olika skolor. Ansök senast den 15 april.
  • Ämnesdidaktiska FoU-projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare på en eller flera skolor med vetenskapligt stöd från nätverket. Ansök senast den 15 mars.

Information om FoU-medel och ansökan till projekt inom STLS.

Andra FoU-projekt - generella

Det går också att söka medel och vetenskapligt stöd för generella FoU-projekt, som inte behöver vara ämnesdidaktiska.

Information om FoU-projekt och hur du söker pengar.  Ansök senast den 15 mars.

Projekten dokumenteras och sprids i form av artiklar. Somliga publiceras i vetenskapliga tidskrifter, andra skrivs som utvecklingsartiklar som publiceras i kunskapsbanken här på Pedagog Stockholm.

Seminarier och workshops

Vi erbjuder också ett antal workshops och seminarier med både egna och utländska forskare. Håll utkik efter dem i Pedagog Stockholms kalendarium.

Vi kan också komma ut till din skola för konsultation.

Kontakt

Om du är lärare eller skolledare och intresserad av att forska på att leda eller utveckla undervisning på vetenskaplig grund kontakta FoU samordnare Cecilia Göransson på e-post cecilia.goransson@stockholm.se eller telefon 08-508 33 707. 

Senast uppdaterad 27 februari 2019