Kompetensutveckling för dig i förskolan

I syfte att höja kompetensen bland de som arbetar i stadens förskolor erbjuder utbildningsförvaltningen flera insatser och olika former av stöd. Insatserna kan även ses som en karriärstege för anställda i stadens förskolor.

Läs mer här.

Information

Respektive stadsdelsförvaltning kan svara på frågor. Du kan även skicka dina frågor till Förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen.

Förskola

Senast uppdaterad 21 januari 2013