Digitalisering i och för förskolan

  •  

PS normkritik i förskolanFotograf: Yanan Li

Stockholms stad har höga ambitioner för sin förskola och ett viktigt verktyg för att utveckla verksamheten och förutsättningarna för barnens utveckling och lärande är digitaliseringen.

Det pågår många aktiviteter och projekt för att åstadkomma detta så för att ge en samlad bild av det digitala lyft som äger rum och inspiration till det egna arbetet på det här området genomfördes en utbildning den 12 oktober 2017.

Alla förskolechefer, biträdande och pedagogiska ledare bjöds in för att få ta del av stadens vision och satsningar, projektet skolplattformen, begreppen datalogiskt tänkande och programmering samt vad den senaste forskningen säger om digitala verktyg i förskolan.

Föreläsningarna dokumenterades och ni kan nu ta del av dem här nedan som ett underlag för ert fortsatta utvecklingsarbete.

https://www.youtube.com/watch?v=dje8flcao0Q&t=29s

Hans Dahlin, Förskoleavdelningen introducerar utbildningsdagen

https://www.youtube.com/watch?v=ntUoCWIwOd4

Christer Forsberg Philip, avdelningen för Digital Utveckling och enheten för Strategiska program och projekt

https://www.youtube.com/watch?v=pNFp0j-Bn2E

Andras Meschke, införandeprojektledare för Skolplattform Stockholm - förskolan

https://www.youtube.com/watch?v=jgiQh4S8g-w&t=13s

Katrin Jäverbring, Medioteket

https://www.youtube.com/watch?v=Ml4y-Xx-ES4

Susanne Kjällander, fil dr barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet

Senast uppdaterad 6 november 2017