Flerspråkighet i förskolan

  •  

Karin Wallin med den populära boken Flerspråkighet i förskolan.Karin Wallin med den populära boken Flerspråkighet i förskolan.

Nu finns det efterfrågade referensmaterialet ”Flerspråkighet i förskolan” tillgängligt här på Pedagog Stockholm som en pdf-fil.

”Flerspråkighet i förskolan” vänder sig till dig som arbetar med flerspråkiga barn och familjer. Boken är tänkt som ett stöd i arbetet med flerspråkiga barn och ett underlag för vidare diskussion och reflektioner. Den ger modeller som kan inspirera förskolor i deras arbete och ge pedagoger ett gemensamt språk. Boken är fortfarande aktuell och kompletterar Skolverkets senaste referensmaterial ”Flera språk i förskolan”.

Ett tillägg

Sidorna om modersmålet är inte riktigt aktuella med tanke på Lpfö 16 då boken skrevs 2007. Varje kapitel inleds med en teoridel som följs upp av praktiska exempel. Boken kan ligga som grund för gemensam läsning. Varje kapitel avslutas med en kort diskussion och frågor att fundera kring.

Här laddar du ner första delen.

Här laddar du ner andra delen.

Karin Wallin
karin.e.wallin@stockholm.se

Senast uppdaterad 21 mars 2017