En dag med förskoleinspektörerna

  •  

Det är tidig morgon och vintern har slagit till i Stockholm. Förskoleinspektören Inga-Lill Hjerpe Lindgren har åkt kommunalt till Fruängen medan kollegan Hans Dahlin tagit bilen och är lite försenad p g a trafiken.

Dagens besök är både vanligt och ovanligt. Det är första gången som förskolan Kometen ska få besök av inspektörerna och det är första gången som inspektörerna besöker en så liten förskola. Förskolan är relativt nyöppnad och är enskilt driven. Fullt utbyggd ska den ta emot 15 barn på en avdelning. Nu är tio barn inskrivna och man väntar tre till inom kort.

Som förskoleinspektör behöver man kunna delta i verksamheten både inom- och utomhus så Hans och Inga-Lill har med sig både varma kläder och inneskor.

Inspektörerna hjälper till med
städningen.

Under de tre dagar som inspektionen sker ska ett antal samtal och intervjuer med berörda parter genomföras. Igår träffade de förskolechefen och idag är det föräldrarnas tur. Några föräldrar som anmält sitt intresse har fått förhinder, men två mammor dyker i alla fall upp.

– Det får räcka, konstaterar inspektörerna, förskolan är ju trots allt mycket liten  Hans förklarar syftet med deras besök och hur uppgifterna från samtalet kommer att behandlas. Även om det är en liten förskola ska svaren i den slutliga rapporten vara avidentifierade. 

Är förskolans värdegrund känd?

Samtalet inleds kring verksamheten som helhet. Sedan blir det djupdykningar i de särskilda områden som Inga-Lill och Hans vill titta närmare på som t ex hur man som förälder kan påverka verksamheten, om man känner till förskolans värdegrund och hur de ser på barnens kunskapsutveckling. Inga-Lill leder samtalet och Hans för anteckningar.

–Jag har funderat kring språkutvecklingen men vi har inte diskuterat det ännu, säger den ena mamman. Nästa vecka ska hon på utvecklingssamtal och ska då ta upp det med personalen.

Inga-Lill ger råd för hur man med enkla medel kan stötta barn så att de blir tvåspråkiga och uppmuntrar mamman att diskutera detta med personalen.

Efter en timma är samtalet med föräldrarna över och det blir det gott om tid att observera verksamheten. Hans och Inga-Lill är med i verksamheten samtidigt som de försöker att störa så lite som möjligt. Då och då ställer de frågor till personalen. Det handlar om rutiner på förskolan och den fysiska pedagogiska miljön både inomhus och utomhus. 

En är ”glädjeansvarig”

Inför samtalet som de senare ska ha med personalrepresentanterna sätter sig Inga-Lill och Hans med förskolans pärmar där dokumenten för verksamheten finns samlade.

Inga-Lill ler igenkännande när hon hittar ”kontaktbarometern”  i en av pärmarna och  noterar att förskolan har en ”glädjeansvarig”. Förhoppningsvis betyder det att man bryr sig om sin personal lite extra.

Hans och Inga-Lill diskuterar flera av dokumenten och gör noteringar. De ligger bl a till grund för samtalet de ska ha med personalen.

– Ibland hittar man dokument som man vill få förklarat hur de används, säger Hans och betonar ”hur”.

 
 Hans och Inga-Lill i arbeteHans och Inga-Lill i arbete. 

Sedan är det matdags. Inga-Lill och Hans brukar alltid se till att äta med barngruppen när de är ute på inspektion. Även det ska observeras. På Kometen är det buffé och barnen tar för sig under överinseende av personalen. Efter maten hjälps alla åt att plocka undan så att två personalrepresentanter ska kunna delta i hela personalintervjun. Det är svårt att frigöra personal på en så lite förskola. En vikarie som kallats in tar hand om middagsvilan med barnen. 

Matdags tillsammans med barnenMatdags tillsammans med barnen.

Gemensamma bekanta

Efter en presentation där det visar sig att Inga-Lill och en av barnskötarna tidigare arbetat tillsammans förklarar inspektörerna sitt uppdrag och syftet med inspektionen och hur det rent praktiskt kommer att fortlöpa. När det går över till att handla om själva verksamheten turas inspektörerna om att försöka väva samman frågorna till en diskussion med personalen och att antecka.

”Hur är det med kompetensutveckling? Vem bestämmer dagordningen på personalmöten? Utveckling och lärande – har ni pratat ihop er hur ni ser på det?” Frågorna pendlar mellan stort som smått. Inget undgår en inspektör!
Inspektörerna vill också höra om personalens bild av verksamheten överensstämmer med chefens, som de träffade igår.

Så småningom tar frågorna slut och Inga-Lill och Hans tackar för sig. Nu följer ett digert skrivarbete där resultaten sammanställs och redigeras i flera omgångar. Det är viktigt att inspektörernas uppfattning överensstämmer med intervjupersonernas bild av förskolan och att oklarheter reds ut. Detta för att rapporten ska användas i förskolans fortsatta utvecklingsarbete.
Från det att Kometen fick besked om att de uttagits för inspektion till dess den färdiga rapporten är skriven och läggs ut på www.stockholm.se har det gått nästan två månader.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 25 januari 2013