Förskolesummit

  •  

Engagerade deltagare från Förskolesummit 2015.Engagerade deltagare från Förskolesummit 2015.

Förskolesummit 2019 - en konferens om förskolans utveckling

Förskolesummit 2019 erbjuder personal inom Stockholms förskolor chans att ta del av ledande forskning, möta andra pedagoger, diskutera och bygga nätverk.

– Det är en unik möjlighet för personal inom kommunala och fristående förskolor att mötas kring ett gemensamt mål: Hur vi tillsammans kan lägga grunden till barns utveckling och lärande utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Stefan Larsson Lindmark, stabschef på förskoleavdelningen i Stockholms stad.

Internationella föreläsare

Förskolesummit 2019 äger rum den 3–4 juni 2019 och arrangeras av Stockholms stad i samarbete med Stockholms universitet. Konferensen erbjuder ett trettiotal olika seminarier för cirka 1 500 deltagare. Program och dokumentation finns på www.förskolesummit.se.

– Förskolesummiten är en del av arbetet för att utveckla Stockholms stads förskoleverksamhet i ett långsiktigt perspektiv, säger Stefan Larsson Lindmark.

Här kan du anmäla dig

På förskolekonferensen kan du lyssna till föreläsningar av nationella forskare. Du kan också ta del av hur forskare och praktiker gemensamt arbetar med att utveckla Stockholms förskoleverksamhet.

Anmäl dig via Förskolesummits webbplats.

Senast uppdaterad 16 april 2019