HBTQ, genus och normmedvetenhet i förskolan

  •  

PS normkritik i förskolanFotograf: Yanan Li

Normer kan vara nödvändiga för det mellanmänskliga umgänget, men de kan även begränsa. Vilka normer bär du med dig? Ta del av filmade föreläsningar om normkritik och HBTQ i förskolan. Genom att bli medveten om dina egna normer kan du agera och tänka på ett mer inkluderande sätt i barngruppen.

Under läsåret 2015/16 har pedagoger och chefer från förskolor i Stockholm fördjupat sig i HBTQ, genus och normmedvetenhet genom ett antal föreläsningar. Föreläsningarna ingick i Stockholms stads satsning för att öka kunskap och medvetenhet om normkritisk pedagogik. 

Aisha Lundgren, interkulturell genuspedagog, föreläste om sitt arbete, processer och utveckling i förskolan utifrån pedagogperspektivet.

https://www.youtube.com/watch?v=_YCiw_asc5c

Åhörarkopior till Aishas presentation finns som relaterat dokument efter filmerna. 

Helena Hill, programsamordnare med ansvar för förskollärarutbildning med interkulturell profil på Södertörns högskola, föreläste om begreppet normkritik och vad det innebär att vara normkritiskt i praktiken.

https://www.youtube.com/watch?v=AvC8XLByWds

Åhörarkopior till Helenas presentation finns som relaterat dokument efter filmerna.

Maria Hulth, genusvetare och jämställdhetskonsult föreläste om normer och normkritiskt förhållningsätt i praktiken. Hon filmades inte, men du kan ta del av den filmade föreläsningen Jämställdhet i praktiken på UR med liknande innehåll. Åhörarkopior till till hennes föreläsning finns som relaterat dokument. 

Klara Dolk, universitetslektor vid Stockholms universitet, föreläste om makt och normer under rubriken Bångstyriga barn- makt och normer i förskolan.

https://www.youtube.com/watch?v=rBThjE_z7Pw

Christian Eidevald, universitetslektor vid Stockholms universitet, föreläste om normer kring kvinnligt och manligt i förskolan under rubriken Närhet, omsorg och övergrepp.

https://www.youtube.com/watch?v=H6uPkEtpQOg

Anna Olausson, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet, föreläste under rubriken Att göra sig gällande – Mångfald i förskolebarns kamratkulturer.

https://www.youtube.com/watch?v=ygTGuuqrEN8

Lotta Rajalin, förskolechef i Stockholms stad, föreläste om normmedvetna processer ur ett ledarskapsperspektiv.

https://www.youtube.com/watch?v=x-7snlWYGcA

Kontakt

Om du har frågor om filmerna eller Stockholms stads HBTQ-satsning i förskolan kontakta Isa Ståhl, isa.stahl@stockholm.se

Senast uppdaterad 20 juli 2016