I biologins tecken

  •  

https://www.youtube.com/watch?v=5mqJLtA9oZU

En fiskgryta sprider fantastiska dofter av vitt vin, hav och fänkål där den står och puttrar på spisen inne i köket på förskolan Lunden på Norrmalm. Kocken Martin Krok rör runt med en stor slev bland grönsaker och fisk medan ateljeristan Lena Larsson Gylletorn frågar om det finns möjlighet att få krabbskal kokade för att de inte ska lukta när de används i ett konstverk.
– Man kan koka dem och sen lacka dem, då luktar de inte, svarar Martin.

På Lundens förskola är köket en del av den pedagogiska verksamheten. Eftersom barnen blev fascinerade av krabbor när de utforskade havet och stranden köpte köket in krabbor för att de skulle få undersöka krabban med alla sinnen.

Undersökandet, en blandning av fantasi och fakta


När Norrmalms förskolor, som arbetar enligt Reggio Emilia-pedagogiken, skulle jobba med temat Möte med omvärlden, bestämde sig Lundens förskola att det skulle bli i biologins tecken. Barnen fick under sommarledigheten i uppgift att ta med sig något de stötte på i naturen och som fångade deras uppmärksamhet. Det kunde vara från skogen, stranden, sommarstugan, innergården eller gatan i stan, eftersom biologi finns överallt. Många av barnen hittade fiskar som fascinerade och som de tog med sig till förskolan där de fick utforska med hjälp av usb-mikroskåp. Tanken med temat var att barnens egen nyfikenhet och förundran inför världen skulle driva förskolans projekt.

Lena, som har bakgrund som konstnär, ser till att barnen har tillgång till olika material att arbeta med. I det utforskande projektet har bland annat treåringarna arbetat med att göra sniglar i gips, de äldre barnen har målat tillsammans på en lång duk och skulpterat i lera. Materialvalet är viktigt i processen och materialet ska vara genomtänkt för att uppmuntra barnen till att arbeta processinriktat och utveckla sitt skapande. När de till exempel målat på duk har de haft möjlighet att måla över det som blev fel och att komma tillbaka och arbeta med målningen vid flera olika tillfällen tills de är nöjda. Arbetssättet ger också tid för eftertanke och att barnen kan utforska skapandet på flera olika sätt.

Genom att återkomma till ämnet flera gånger kan pedagogerna också få syn på vad barnen finner intressant och stödja barnet i dess lärandeprocess.
– Man ska inte skilja huvudet från kroppen, vi arbetar hundraspråkligt med kroppen, talet och olika estetiska uttryck. Vi pratar mycket om att vi tänker och lär på olika sätt och att olikheter berikar oss.

Alla är med

Barn i alla åldrar är med och utforskar biologin på olika sätt, från 1-åringar till 6-åringar. De yngsta barnen har fått utforska biologi med bönor och fröer genom lukt, smak och det taktila, eftersom det är så de undersöker världen. Vid ett tillfälle hade barnen lagt ut bönorna på en målarduk. Medan de satt och kände på dem började ett barn banka på duken så att bönorna hoppade. Då började de andra barnen också slå på duken och till slut blev det en rytm i barnens bankande och bönornas dansade som till ett musikstycke, berättar Lena.

Eftersom alla barn är med och utforskar inspireras de och lär av varandra.
– Det blir en växelverkan när vi undersöker tillsammans. Ett barn blir nyfiken på något och så kommer att annat barn och vill vara med och så växer vårt kunnande tillsammans.

Att få syn på lärandet

Pedagogistan Emma Iliopoulos berättar att processen startar om varje dag när pedagogerna tillsammans med barnen går tillbaka till vad de gjorde gången innan. På det sättet får de veta vad som fortfarande är intressant och spännande. Emma berättar att det kan hända nya saker när barnen får reflektera kring vad de gjort tidigare. Ibland fortsätter de där de slutade, men ibland tar deras nyfikenhet helt andra vägar.
– Det är barnens nyfikenhet som styr vad vi ska arbeta med och därför är det viktigt att både tänka framåt och att vara lyhörd för vad de ser i ämnet idag.

Att dokumentera är därför en viktig del av processen. Emma tillägger att dokumentationen gör att barnen känner att det de gör är viktigt och tas på allvar.
– När de ritat någonting vill de ofta att vi ska skriva ned vad det är och deras tankar och teorier kring det de ritat. Detta är en del i processen att börja skriva själva. De kan redan fotografera och filma. Dokumentationen får dem att vilja utvecklas och lära sig nya saker.
Dokumentationen hjälper även pedagogen att se progression i barnens utveckling och hjälper dem att bejaka barnets lust att lära.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 5 april 2017