Kvalitetsarbetet ska tillbaka till barnen

  •  

Råcksta förskolor vann 2016 en kvalitetsutmärkelse för sitt arbete med att utveckla sin verksamhet. I motiveringen skrivs det att förskolan hela tiden arbetar för att möta barnen på ett bättre och mer medvetet sätt. Bland utmaningarna finns bland annat att synliggöra förskolans arbetssätt och att tydliggöra barnskötarnas uppdrag.

Råcksta förskolors kvalitetsarbete har landat i en tydligare organisation och ett mer strukturerat arbete för att uppfylla barnens behov av utforskande och omsorg. Ledordet är att allt man gör på förskolan ska komma tillbaka till barnen.

– Likvärdighet skapas när pedagoger förstår sitt uppdrag, jobbar med det och får möjlighet att beskriva fram det. Detta är en del av förskolans kvalitetsarbete, säger Emelie Sjöberg biträdande förskolechef på Råcksta förskolor.

Kvalitetsarbetet sker i samarbete mellan chefer och pedagoger.

– Ställer vi öppna frågor får vi in mer klokheter som vi kan använda i kvalitetsarbetet och för att planera kommande terminer, säger Eva Alvin förskolechef på Råcksta förskolor.

– Vi måste utvecklas hela tiden eftersom det kommer nya barn som har nya behov. Därför är det viktigt att vi synliggör vad vi ser fungerar för att politikerna ska kunna fatta kloka beslut. Dessutom är det viktigt att hålla i gång de reflekterande samtalen och lyssna in ny forskning och låta det forma verksamheten, säger Emelie.

På förskolan ser de kvalitetsarbetet, den här intervjun och vardagssamtal som tillfällen för reflektion som ska utmynna i något positivt för barnen.

– När vi pratar hör vi oss själva och det leder vidare i vår gemensamma reflektion. Det är superviktigt att frågorna beskriver vad pedagogerna gör och att vi ser barnen i planeringen, påpekar Eva.

– Det finns en outtalad kompetens i förskolan och vi måste vårda den och sätta ord på den, säger Emelie.

Utveckla barnskötarrollen

På Råcksta förskolor är man över åttio pedagoger som alla ska finna sin roll. Efter att ha arbetat med förskollärarens roll är det nu dags att lyfta barnskötarnas yrkesroll.

– Det är väldigt mycket fokus på lärarna och deras uppdrag både i skollagen och läroplanen, men jag tycker det är viktigt att vi får ihop helheten där alla har samma barnsyn. Om man kommer klockan halv sju och inte bli mottagen med samma barnsyn som börjar gälla klockan halv nio så är verksamheten inte kvalitetssäkrad, menar Eva.

Inger Klomark har valt att vidareutbilda sig från barnskötare till förskollärare eftersom hon ville bli mer delaktig i det pedagogiska uppdraget på förskolan.

– Förskolan har en väldigt platt organisation där alla är likvärdiga och vi arbetar mycket med delaktighet och inflytande. Sen kommer läroplanen där det står att vissa personer ska utföra ett annat uppdrag än andra i personalen. Det kan bli konflikt i det, säger Inger.

– Vår utmaning är att ta tillvara på viljan att utvecklas som finns hos personalen. Vi har arbetat med att synliggöra förskollärarnas roll så nu måste vi synliggöra barnskötarnas roll, säger Eva.

Tyst kunskap ska synliggöras

Eva lyfter att det är viktigt att arbeta med reflektionen i vardagen, och att synliggöra den. Många beslut och prioriteringar sker i förbifarten och blir tyst kunskap.

– Vi pratar mycket om tyst kunskap i förskolan och att vi måste synliggöra den kunskap vi har. I den processen måste vi diskutera vilken kunskap som vi har ett behov av att synliggöra och hur den ska komma tillbaka till barnen, säger Eva.

Syftet med synliggörandet är inte att skapa en manual utan att sätta fingret på förskolans specifika pedagogik och omsorg.

– Om det skulle fungera med en manual skulle vi inte behöva en specifik förskolekompetens, säger Eva. Men tror man att en manual fungerar så är man ute på hal is. Kompetensen vi har är komplex och specifik, det finns mycket hantverk i vårt yrke.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se 

Senast uppdaterad 14 november 2017