Plats för pedagogisk vardagsforskning

  •  

PC ljusbord

Pedagogiskt centrum i Björkhagen är unikt i sitt slag. Här har man samlat pedagogisk dokumentation som gjorts i Skarpnäcks stadsdel i snart 25 år och kreativiteten flödar när pedagoger bjuds in för att testa olika material och uttryck och diskutera det pedagogiska arbetet på förskolorna.

Pedagogiskt centrum är en inspirationsplats, fortbildningscenter och arkiv där man driver, utvecklar och samlar projekt från Skarpnäck stadsdels alla förskolor. Här sker pedagogisk vardagsforskning för att fördjupa förståelsen och arbetet med olika uttryckande språk. Bildlärarna Christina Dackeus och Karin Furness är navet i detta centrum och hit kommer pedagoger från hela landet för att se hur de arbetar. Pedagogiskt centrum har fått efterföljare i Norrköping och Södertälje.

Karin och Christina har hela stadsdelen som arbetsplats och är ofta ute på förskolorna men tar även emot pedagoggrupper i lokalerna.

– Vi är i ständig kontakt med våra pedagogiska ledare och får höra vilka insatser som behövs ute på förskolorna. Till exempel har kanske en enhet ”glömt bort” att arbeta med lera eller dans under en period. Då ordnar vi en workshop för personalen och fyller på med inspiration, berättar Karin.

När de inte själva kan hjälpa till, bjuder de in andra pedagoger i stadsdelen som kan vara behjälpliga.

– När det gäller rörelse och dans samarbetar vi med en dansare och koreograf, berättar Christina.

Genom att pedagogerna utbildas i dans finns dansen hela tiden på förskolan och pedagogerna kan arbeta utforskande tillsammans med barngruppen.

– Vi ger dem kunskaper och metoder för att de ska våga testa själva och utforska ett uttryck, då kommer kunskaperna tillbaka till barngruppen. Ett uttryck är ett språk som man lär sig och som byggs upp gradvis om man arbetar med det och prövar sig fram, säger Karin.

Samordning sparar tid och pengar

Pedagogiskt centrum började som ett pedagogiskt utvecklingsprojekt i början på 90-talet där sju förskolor i stadsdelen var inblandade.

– På den tiden dokumenterade vi mycket med kamera och diabilder. Allt som oftast upptäckte vi att diabilder och diaserier plötsligt var försvunna när vi skulle ut och berätta om dokumentationen. Diabilder är ju original! Vi insåg att vi behövde något slags arkiv där allt sparades, säger Karin.

På pedagogiskt centrum finns det plats för inspirationsmaterial och dokumentation av förskolornas projekt i lärande syfte. Det som inte fått fysisk plats finns dokumenterat i böcker som centret har sammanställt och tryckt upp till försäljning.

Genom att samordna kurser och köpa in och testa nya material underlättar pedagogiskt centrum för förskolorna. Nu ska de exempelvis köpa in digitala mikroskåp för att pedagogerna ska få testa att arbeta med det. Karin ger även ut en lista med bildmaterial som stöd inför materialinköp.

– Jag sammanställer en lista med bra färgerna och deras beställningsnummer. Jag delar även ut en lista med basmaterial som förskolan bör ha hemma för att kunna arbeta med bild. Det är en hjälp som sparar både tid och pengar.

Verkstadstänkande gynnar barnens uttryck

På många förskolor väljer personalen att låta barngruppen arbeta med en och samma aktivitet, till exempel att alla målar. Men Karin och Christina förespråkar ett verkstadstänkande där material alltid är tillgängligt för att barnen ska ha tillgång till olika sätt att uttrycka sig.

– Det bygger på att barnen själva får välja med vad de vill arbeta med och de kan utforska ett uttryck eller ämne. Det kan vara lerverkstad, skuggor och ljus eller matte på gång samtidigt i barngruppen. Många pedagoger tror att det blir kaotiskt, men det behöver det inte bli. När barnen hittar något de vill göra blir det lugnt i gruppen, säger Karin.

Alla nyanställda i stadsdelens kommunala förskolor får under sitt första år gå en introduktionskurs i pedagogiskt arbete på Pedagogiskt centrum. Att dokumentera barnets lärande i den pedagogiska verksamheten är både svårt, tar tid och kräver träning.

– Om man arbetar medvetet med pedagogisk dokumentation sker en kunskapsutveckling. Om man visar upp saker som är bra och plöjer ned det i verksamheten utvecklas den och alstren som barnen skapar blir mer arbetade eftersom pedagogerna blir skickligare på att följa och utmana deras utveckling.

En gång i månaden har de flesta områdena i stadsdelen pedagogiska träffar där man diskuterar hur man kan fånga iakttagelser och reflektera över små och stora projekt i vardagen.

– Det kan vara praktiska workshops där personalen får testa olika metoder och material eller nätverk där de diskuterar förhållningssätt och utmaningar kring utveckling av verksamheten, berättar Christina.

– Vi anpassar oss efter verksamhetens behov. Ibland handlar det om att sprida kunskap, ibland om att arrangera en kurs som ger inspiration att arbeta med nya metoder, säger Karin.

Om du har frågor kontakta Karin Furness karin.furness@stockholm.se eller Christina Dackeus christina.dackeus@stockholm.se

Läs mer

Här berättar pedagogistan Malin Kjellander om hur hon och annan förskolepersonal använt Pedagogiskt centrum i Skarpnäck och hur barnen på förskolan Äventyret skapade Rådjurets återfödelse till toner av mögelmusik.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 7 februari 2017