PIM i förskolan

2013 går förskolornas PIM-projekt in på sista året. Utbildningsförvaltningen, Medioteket och de fjorton stadsdelarna samverkar för att höja den digitala kompetensen bland förskolans personal. Två kullar examinatorer arbetar just nu ute på enheterna med att inspirera sina kollegor att arbeta med digitalt lärande. Den tredje och sista examineras av Skolverket i augusti och september på Medioteket.

PIM för chefer inom förskolan banar väg för ett nytt modernt ledarskap. Intressanta föreläsningar och eget ”pimmande” ger nya infallsvinklar och inspirerar till nya kreativa tankebanor.

PIM för förskolechefer

Alla förskolechefer i stadens 14 stadsdelar genomgår "PIM för skolledare" som har ett annat upplägg än pedagogernas.

Följ PIM-bloggen för dig i förskolan

I bloggen finns det finns det massor av exempel och inspiration för hur du kan använda IT i verksamheten.

Examinatorer för PIM i förskolan

Här finns listan med alla examinatorer.

Exempel på PIM-arbeten

Inspireras av dina kollegors PIM-arbeten. Här samlar vi goda exempel.

Förberedande grundkurs inför PIM

Kursen är till för blivande PIM-deltagare som känner sig osäkra inför datorhantering erbjuder Medioteket en grundkurs. Kursen anmäls av förskolechefen till Mediotekets samordnare mot förskolan.

Studiematerial och examination

Det webbaserade studiematerialet består av tio handledningar som visar hur IT kan användas praktiskt i förskolans verksamhet. Handledningarna är anpassade till din vardag som pedagog och är lätta att förstå oavsett förkunskaper.

Senast uppdaterad 19 februari 2013