Examinatorer för PIM i förskolan

 Grupp 4 Grupp 3 Grupp 2 Grupp 1I

 

Stockholm har varje förskoleenhet satsat på en examinator, de har utbildads av Skolverket och ingår i ett nätverk av examinatorer i varje stadsdel i Stockholm.

Under 2012 utbildades ytterligare 40 examinatorer. Detta betyder att Stockholms kommunala förskolor har 80 examinatorer med god IT-pedagogisk kompetens som möter, stödjer och uppmuntrar sina kollegor i deras arbetsprocess med PIM.

Examinatorerna arbetar med att inspirera, handleda, organisera och examinera pedagogerna på den egna förskoleenheten och är kontaktperson för förskolans PIM-arbete mot samordnare på Medioteket och utbildningsförvaltningen. 

Senast uppdaterad 19 februari 2013