PIM för förskolechefer

PIM för förskolechefer

Nu startar omgång 3! Äntligen är alla igång! Alla förskolechefer i stadens 14 stadsdelar genomgår "PIM för skolledare" som har ett annat upplägg än pedagogernas. En introduktionsträff med Skolverket och därefter fyra seminarieträffar om IT och ledarskap. Tanken är att förskolecheferna ska kunna kombinera praktiska IT-kunskaper från PIM med diskussioner tillsammans med kollegor om hur IT kan utveckla organisationen och ledarskapet. Cheferna använder ett studiekort för PIM som är mer anpassat till deras behov. Förskolecheferna examineras av Medioteket.

Studieträff 1: Temainriktning – Leda lärande

 • Vilka strategier har förskolechefen för att skapa goda möten med sin personal, på individ och gruppnivå?
 • Innebär e-post, intranät och mobiltelefoner stöd för dessa möten eller mer stress?
 • Vem styr egentligen IT-användningen på en förskola?
 • Kan IT underlätta vägen mot en mer lärande organisation?

Camilla Rosenqvist, framåt förskolechef på Norrmalm med smak för IT, kommer till första studieträffen. Camilla är nu chef på Sabbatsbergs förskolor och bjuder på inspiration och klokskap kring IT.

Plats

Uppdragsavdelningen/Medioteket, Trekantsvägen 3 5tr, Liljeholmen

Tid

09.00­­−12.00. Vi bjuder på en smörgås i pausen.

Grupp 1: 2013-10-08, (Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Spånga/Tensta)

Grupp 2: 2013-10-09, (Hägersten/Liljeholmen, Hässelby/Vällingby, Kungsholmen)

Grupp 3: 2013-10-10, (Södermalm, Älvsjö, Östermalm)

Studieträff 2: Temainriktning – Veta vad som är rätt

 • Vet vi som förskolechefer att all personal är kunnig och uppdaterade i offentlighetsprincipen, PUL och sekretesslagen som rör förskolans verksamhet?
 • Är barnens medievanor och IT-användning integrerade i det dagliga värdegrundsarbetet?
 • Finns det policy eller regler för personals användning av datorer och Internet?
 • Hur ser ni som förskolechefer till att ni är uppdaterade både om möjligheterna och om avigsidorna av det som kallas barns medievanor?

Anette Holmqvist är redaktör och ansvarig för Skolverkets webb Kolla Källan. Skolverket har i uppdrag att främja it-användningen i skolan. Kolla källan är en del av detta uppdrag. Webbplatsen fokuserar på källkritik och säkerhet på nätet.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/om

Plats

Uppdragsavdelningen/Medioteket, Trekantsvägen 3 5tr, Liljeholmen

Tid

09.00­­−12.00. Vi bjuder på en smörgås i pausen.

Grupp 1: 2013-12-04, (Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Spånga/Tensta)

Grupp 2: 2013-12-05, (Hägersten/Liljeholmen, Hässelby/Vällingby, Kungsholmen)

Grupp 3: 2013-12-10, (Södermalm, Älvsjö, Östermalm)

Studieträff 3: Temainriktning – Marknadsföra förskolan

 • Vad händer egentligen i förskolan?
 • Hur ser verksamheten ut, vilka resultat produceras?
 • Vilka mål har förskolan satt upp för det här läsåret och har förskolan nått dem?
 • Vilka aktiviteter är på gång?
 • Har det hänt något bra – eller något mindre bra – och hur förmedlar förskolan det till omvärlden?

Charlotte Berglund, organisationskonsult från Professionell Utveckling, är specialiserad inom områdena ledarskap, sälj för icke-säljare, professionellt bemötande och coaching. Vi kommer att förstå hur viktigt det är att budskap som förmedlas är av professionell, intresseväckande samt affärsmässig kvalitet.

Plats

Uppdragsavdelningen/Medioteket, Trekantsvägen 3 5tr, Liljeholmen

Tid

09.00­­−12.00. Vi bjuder på en smörgås i pausen.

11 feb 2014: Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Spånga, Älvsjö, Östermalm

14 feb 2014: Södermalm, Hägersten, Hässelby/Vällingby, Kungsholmen

Studieträff 4: Temainriktning – Leda framåt

Det ställs allt fler krav från olika håll på förskolechefers kunskaper om resultat på olika nivåer. Desto större kunskap chefen har om olika delar av sin verksamhet desto större säkerhet får chefen i att utöva det pedagogiska ledarskapet. Hur kan IT användas i detta arbete?

Annica Nilsson, förskolechef på Tallbackens förskola och Catharina Sundin, förskolechef på Skutans förskola, båda i Knivsta, kommer och delar med sig av sina erfarenheter och lösningar.

Plats

Uppdragsavdelningen/Medioteket, Trekantsvägen 3 5tr, Liljeholmen

Tid

09.00­­−12.00. Vi bjuder på en smörgås i pausen.

23 april 2014: Hägersten, Hässelby/Vällingby, Kungsholmen, Enskede-Årsta-Vantör

24 april 2014: Södermalm, Älvsjö, Östermalm, Skarpnäck, Spånga-Tensta

PIM-stuga för förskolechefer

Torsdagen den 30 januari 2014 kl. 9:00 – 12:00

Torsdagen den 27 februari 2014 kl. 9 – 12:00

Onsdagen den 9 april 2014 kl. 9 – 12:00

Plats

Uppdragsavdelningen/Medioteket, Trekantsvägen 3 5tr, Liljeholmen

Tid

09.00­­−12.00. Vi bjuder på fika i pausen.

Anmälan

Mejla till anna.engstrom@stockholm.se

Diplomseminarium för förskolechefer

13 juni 2014 bjuder vi in till utdelning av diplom, reflektion och tårta! Välkomna!

Senast uppdaterad 19 februari 2013