Kontaktpersoner PIM - förskola i Stockholm

  •  

Andreas Meschke, Medioteket
PIM för förskolechefer  
andreas.meschke@stockholm.se

Anna Engström, Medioteket
PIM för förskolechefer
anna.engstrom@stockholm.se

Mikael Fallmo, Medioteket 
Samordnare examinatorer
Mikael.fallmo@stockholm.se

Senast uppdaterad 19 februari 2013