Studiematerial och examination för förskolan

Det webbaserade studiematerialet består av tio handledningar som visar hur IT kan användas praktiskt i förskolans verksamhet.

Handledningarna är anpassade till din vardag som pedagog och är lätta att förstå oavsett förkunskaper. Nybörjare får grundläggande begrepp förklarade, medan mer vana användare breddar sina kunskaper.

PIM - handledningarna kan också vara en hjälp i ditt dagliga arbete som pedagog till exempel om du och din barngrupp behöver hjälp med att bearbeta bilder från digitalkameran.

De tre första nivåerna av PIM:s fem nivåer motsvarar grundläggande kunskaper inom IT och media. Det är den nivå som alla Stockholms förskolor ska nå.

Senast uppdaterad 19 februari 2013