FoU i Stockholm

  •  

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad satsar på Forskning och Utveckling (FoU) och vill främja ett vetenskapligt förhållningssätt hos alla medarbetare. FoU-arbetet ska leda till ökad kunskap om forskningens roll och nytta samt bidra till ny forskningsbaserad kunskap som också används i skolorna.  Arbetet sker i samverkan med andra skolhuvudmän, lärosäten, myndigheter och organisationer såväl regionalt, nationellt som internationellt.

Läs mer i utbildningsförvaltningens FoU-strategi samt FoU-plan för 2018-2021.

Kontakta oss gärna via e-post: Grupp.UTBF.FoU@stockholm.se

Forska på arbetstid

Är du lärare i Stockholms stad finns flera möjligheter att forska på arbetstid och finansiera dina studier.

Stockholm Teaching and Learning Studies

Här kan du delta i lärarledda forskningsprojekt i olika ämnen.

Finansiera forskningsprojekt

Finansiera ditt forskningsprojekt

Har du en forskningsidé? Så här söker du medel.

Mötesplatser och nätverk

Mötesplatser och nätverk

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor.