Filmer Leda lärande 2015

  •  

Se föreläsningar med Andy Hargreaves, Glenn Hultman och Helene Ärlestig samt panelsamtal med  utbildningsförvaltningens direktörer och fackliga företrädare från Leda lärande 2015. 

Andy Hargreaves 

Professor vid Boston Colleges Lynch School of Education.

Professionellt kapital - att utveckla undervisning i alla skolor.

https://www.youtube.com/watch?v=bXKYWtnvLhA

Glenn Hultman 

Professor vid Linköpings universitet.

Forskning eller kunskapsbildning? Om forskningens roll i skolutveckling.

https://www.youtube.com/watch?v=8-ua_jBREjo

Helene Ärlestig 

Docent, Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet

Ledarskap, tid och samspel.

https://www.youtube.com/watch?v=wt99Jk3oWkM

Panelsamtal

Utbildningsförvaltningens direktörer och fackliga företrädare i panelsamtal om karriärreformen i en skola på vetenskaplig grund.

https://www.youtube.com/watch?v=FT_ONewTA5w

Senast uppdaterad 22 september 2015