Forska för att utveckla undervisningen

  •  

På konferensen Leda lärande delar förstelärare, lektorer, skolledare och chefer kunskaper och erfarenheter kring utveckling av undervisning.

Leda lärande är en konferens som ska stärka en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom kollegialt delande av kunskaper och erfarenheter mellan lärare, rektorer och forskare stärks enskilda skolor och nätverk mellan dessa.

Nytt för i år är att flera av utbildningsförvaltningens egna forskningsutbildade lärare och andra lärare visar upp sin egen undervisning. Det handlar om studier på vitt skilda områden – från elevhälsan som stödjande för elevens kunskapsutveckling till begrepp i läroplanen och elevernas förståelse av dessa.

– Konferensen visar att det sker mycket utveckling på skolorna och att vi har många yrkesskickliga lärare i våra skolor. Det finns ingen modell som kan användas på alla skolor men Leda lärande är en arena för kunskapsutbyte där studier som görs på enskilda skolor kommer hela staden till godo, säger Ingela Hyddmark som är FoU–samordnare med inriktning på skolans organisation och ledarskap. 

Självklart för lärare att forska i framtiden

Inger Eriksson som är professor i pedagogik med inriktning mot lärande och läroplansteori vid Stockholms universitet, och dessutom en av två vetenskapliga ledare för Stockholm teaching and learning studies (STLS), kommer under förmiddagen  att tala om hur lärare medverkar till att skapa kunskap om lärande genom att forska på sin undervisning.

– Genom att lärarna själva forskar på sin undervisning får vi tillgång till praktiknära kunskaper som lärarkollektivet kan använda, pröva och vidareutveckla.

Inger önskar att det i framtiden ska ingå i läraruppdraget att utveckla undervisningen genom praktiknära forskning.

– På sikt kanske det är lika självklart att lärare bedriver undervisningsutvecklande, ämnesdidaktisk forskning som en del av sitt läraruppdrag som det idag är att läkare bedriver klinisk forskning som en del av sitt uppdrag som läkare.

Prisutdelning Årets lärare, lärarlag och skolledare

Under konferensen kommer man även att dela ut priset till Årets lärare, Årets lärarlag och Årets skolledare till pedagoger  som genom pedagogisk skicklighet och entusiasm främjat elevernas lärande.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 20 september 2017