Leda lärande 2017

  •  

Leda lärande 2017 hade fokus på skolans hjärta - undervisningen.Leda lärande 2017 hade fokus på skolans hjärta - undervisningen.

Därför ska lärare forska på sin undervisning

– Det är lärare som vet vad som krånglar i undervisningen och det är lärare som ska lösa det, säger Inger Eriksson vetenskaplig ledare för STLS och keynote på årets Leda lärande till rungande applåder.

Inger Eriksson efterlyser att lärare använder vetenskaplig metod för att metodisk undersöka sin undervisning för att ta reda på vad som fungerar, istället för att hoppa på nya trender och modemetoder.

– När lärare undersöker sin egen undervisning och dokumenterar vad som fungerar och delar detta med kollegor så får vi en skola på vetenskaplig grund, slår Inger Eriksson fast.

Inger Eriksson menar att lärarna ska hämta in kunskap tillsammans och testa och utvärdera den i klassrummet för att vidareutveckla undervisningen. Detta ställer krav på skolan att det ska finnas en FoU-organisation.

– Det handlar inte bara om resurser. Det handlar även om att man måste få tid att ägna sig åt forskning och en organisation som motiverar er att utvecklas tillsammans, säger Inger Eriksson.

Forskningen måste vara långsiktig

Fokus på konferensen var undervisning och lärare delade med sig av sin forskning och sina tankar kring sin undervisning.

På scen hölls ett panelsamtal om forskningsbaserad skolutveckling. Bland annat kom frågan upp vad som är en skola på vetenskaplig grund och alla var överens om att det måste vara långsiktigt. En lärare säger att FoU inte bara får bli kompetensutveckling.

– Lärare tycker om att fokusera på det som händer i klassrummet och inte arbeta med organisationsfrågor, säger Gunilla Pettersson Berggren, förstelärare på Sjöstadsskolan.

– FoU och kompetensutveckling ska gå hand i hand på skolan, protesterar Jessica Berggren, lektor på FoU-enheten.

– På Sjöstadsskolan arbetar vi både med att den enskilda läraren och professionen och fokus ligger på kunskapsproduktion kring undervisning. Ett exempel är ämnesgrupper som träffas en gång i veckan och utbyter kunskaper, berättar Gunilla Pettersson Berggren.

Skolledarens roll är viktig

Hela panelen var överens om att det behövs långsiktighet i utvecklingsarbete och att skolan måste hitta strukturer så arbetet fortsätter över tid.

– Skolledarens uppdrag är att se till att kunskap flyttas med till nästa läsår så att skolan fortsätter utvecklas, säger Fredrik Boström, rektor på Vinsta grundskola.

– På Kungsholmens gymnasium skapar förstelärarna långsiktighet i skolutvecklingen genom att leda seminarium med sina kollegor och dela kunskaper i slutet av läsåret under Kungsholms akademin, säger Eva Tarandi, förstelärare på Kungsholmens gymnasium.

Genom att forska kan lärare komma fram till vad som inte fungerade och varför.

­– Vi måste beskriva det som gick bra för att kunna bygga vidare på det under nästa lektion men då måste vi samtidigt veta varför det gick bra. För att veta det måste vi dokumentera vår undervisning och pröva våra metoder, säger Johan Nyberg, lektor i musik på St Eriks gymnasium.

Lär sig eleverna rätt saker?

Att forska på undervisningen blir också ett kvitto på att eleverna lär sig rätt saker.

– Det händer många saker i ett klassrum och det kan kännas trevligt och bra men om eleverna inte lär sig vad läraren tänkt sig kan det bli svettigt, säger Gunilla Pettersson Berggren.

– Om eleverna inte lär sig vad vi tänkt oss så måste vi gräva där och undersöka varför. Jag forskade exempelvis på min undervisning varför eleverna inte samtalade på engelska på lektionen och kom fram till att problemet var instruktionerna, säger Jessica Berggren.

Jessica lyfter också att ett vetenskapligt förhållningssätt är ett vaccin mot att hoppa mellan metoder utan att veta om de fungerar.

– Det är viktigt att utveckla ett förhållningssätt som gör att vi inte hoppar på alla nya trender, säger Jessica.

Genom att föra in mer forskning i skolan vill man stärka lärarens profession.

– Det är konstigt om vi låter någon annan definiera vad som är bra undervisning, säger Martin Nyman, forskarstuderande och lärare på Äppelviksskolan.

Tips för en skola på vetenskaplig grund

Samtalsledaren Johanna Koljonen frågar panelen om de har några tips till lärare hur de kan arbeta för att bygga en skola på vetenskaplig grund.

– Ta kontakt med STLS för att forska på din egen undervisning, säger Jessica.

– Ge tid och skapa strukturer för arbetet innan du sätter igång, säger Eva.

– Starta en dialog med din skolledning, föreslår Fredrik.

– Jag tror på att lyfta, ta del av och dela goda exempel på vad någon annan har gjort, tipsar Gunilla.

– Ställ frågan vad de behöver för att komma igång till lärarna, säger Johan.

– Ta två elever som får samma uppgift att lösa tillsammans och filma hur de resonerar sig fram till lösningen och titta på det. Det lär man sig mycket på, säger Martin.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Här är alla presentationer från årets konferens

Senast uppdaterad 28 november 2017