Leda lärande 2015

  •  

Foto: CC by GotCreditFoto: CC by GotCredit

1500 förstelärare, lektorer, skolledare och chefer utbyte erfarenheter och lyssnade på skolforskning på Leda lärande 2015.

– Förstelärarna kan bidra till att vi får den stabila skola vi längtar efter, men i värsta fall kan det bli kontraproduktivt. Det beror på vad vi gör av det.

Det konstaterade Helene Ärlestig, docent i pedagog vid Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet. Hennes seminarium kring ledarskap, tid och samspel mellan rektorer och förstelärare drog en tredjedel av de cirka 1500 deltagarna på konferensen Leda lärande 2015 den 14 september.

Helene Ärlestig konstaterade bland annat att det är viktigt att veta vem som gör vad på skolan och noterade samtidigt att en enkät bland Stockholms förstelärare från våren 2015 visar att över 80 procent har en rollbeskrivning.

Hon betonade också att skolledarna behöver fundera över vad de ska lägga tiden på.

– Mest tid lägger rektorerna på att lösa akuta vardagsproblem. Minst tid på föräldrakontakter, möten med elever och individuella samtal med lärare om undervisning och lärande.

Läraren viktigast för elevernas lärande

Vid ett panelsamtal under rubriken ”Karriärreformen i en skola på vetenskaplig grund” deltog utbildningsförvaltningens direktörer och fackliga företrädare.

I samtalet var både de fackliga företrädarna och utbildningsförvaltningens direktörer eniga om att lärarna är viktigast för elevens lärande.

– Det var egentligen också det dagens alla seminarier handlade om, konstaterade Inger Pripp, nyutnämnd grundskoledirektör. Hon såg det också som en viktig utmaning för skolan att återta makten och tolkningsföreträdet över vad som händer i skolan från media.

Dagen avslutades av Tony Muftic, nyutnämnd utbildningsdirektör i Stockholm. Han underströk vikten av att skolledning och förstelärare är klara över hur det pedagogiska ledarskapet är delat dem emellan.

– En inventering av de viktigaste utvecklingsfrågorna måste också göra. Och när det väl är gjort måste någon göra en prioritering.

Leda lärande var den första av årligen återkommande konferenser med fokus på att leda utveckling av undervisning och lärande.

Ingela Ösgård 

Läs en intervju med FoU samordnare Cecilia Göranssonom Leda lärande.

Läs programmet från konferensen.

Lättläst seminarieprogram.

Leda lärande workshops 2015/2016 

Under läsåret 2015/2016 erbjuder FoU-enheten en utbildningsserie med tre workshops med fokus på att leda och driva kollegialt lärande och kollegiala samtalen.

Innehållet fokuserar på det kollegiala samtalet utifrån att många förstelärare och lärare med lektorat har i uppdrag att driva och leda kollegiala samtal. Deltagarna kommer att få möjlighet att pröva olika verktyg, metoder och tekniker för kollegiala samtal. Deltagarna kommer även att få träna på att hantera olika utmaningar som kan uppstå i rollen som samtalsledare. Vidare ges tillgång till olika coachande verktyg, vilka visat sig framgångsrika i arbete med grupper.

Workshopparna leds av lärarcoacherna Katarina Ericsson, Ylva Modig och Anna-Lena Ebenstål. Deltagarna förutsätts delta vid samtliga tre tillfällen.

Den första utbildningsserien startar den 6 oktober. Anmälan gör du här.

Utbildningsomgång två startar den 1 februari, 2016 och omgång tre den 11 april 2016.

Anmälan kommer öppnas närmare aktuellt datum på Pedagog Stockholms kalendarie. 

För frågor kontakta Ingela Hyddmark
Ingela.hyddmark@stockholm.se
08- 508 33 850

Senast uppdaterad 21 september 2015