Mötesplatser och nätverk

  •  

Mötesplatser och nätverk

Det finns många möjligheter för dig som arbetar som lärare i Stockholm att träffa kollegor, utbyta erfarenheter och utveckla skolan tillsammans. Utöver att delta i olika former av forsknings- och utvecklingsprojekt anordnar även utbildningsförvaltningen seminarier och forskningskonferenser. Det finns flera nätverk som du kan vara med i.

Ämnesdidaktiska nätverk

Inom Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, ryms flera ämnesdidaktiska nätverk. Här kan du som, till exempel, vill specialisera dig mer inom svenska, engelska och moderna språk, matematik, naturvetenskap och teknik träffa likasinnade kollegor som också brinner för att utveckla undervisningen.

Nätverken koordineras av lektorer och licentiander under handledning av vetenskapliga ledare. Inom nätverken anordnas möten med andra projektdeltagare, textseminarier och workshops.

Lärarnas forskningskonferens

Lärarnas forskningskonferens, LFK, är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning och organiseras årligen tisdagen i vecka 44.

Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Språkutveckling

Om du är intresserad av språkutveckling finns ett nätverk för lärare som undervisar nyanlända och sent anlända elever. Syftet med nätverket är att mötas och diskutera erfarenheter, presentera goda exempel från sin undervisning och ta del av ny forskning.

Det finns även nätverksgrupper för lokala läs- och språkutvecklare som har till uppdrag att stödja den enskilda skolans lokala satsning på språk-, läs- och skrivutvecklande arbete.

Och mycket mer...

Kemiforum, skolbiblioteksutveckling, specialpedagogiskt nätverk med fokus på inkludering, nätverk för skolkuratorer och kulturombudsnätverk är andra exempel på mötesplatser där du kan vara med och utveckla undervisningen i Stockholms skolor.

Senast uppdaterad 1 juli 2016