FoU-projekt

  •  

Har du en idé till något du och dina kolleger vill utveckla i er praktik? Kanske skulle du vilja fördjupa dig i någon aspekt av undervisningen, men inte riktigt haft tid eller vetat hur du skulle gå tillväga?

Eller är det andra saker i er praktik som ni skulle vilja fördjupa dig i? Lär sig eleverna det ni tänkt dig och hur tar ni reda på det? Varför lär sig vissa på ett sätt och andra på ett annat? Vad är det som är svårt för många? Var uppstår krånglet? Det finns ett stort behov av fördjupad kunskap.

För att ge er som lärare möjlighet att själv systematiskt utforska detta med vetenskapliga metoder, krävs en del. Tid är en faktor, men det viktigaste är att man har en tydlig struktur för hur utforskandet ska gå till och hur man ska ta hand om den nya kunskapen och använda den.

Gör ett FoU-projekt av din idé

Er skola kan ansöka om FoU-medel för att frigöra lärartid till att fördjupa en frågeställning. En gång om året, i mars kan man ansöka och minsta möjliga projekttid är två år.

Medlen kan endast användas till att ersätta lärartid och skolan ska ställa upp med lika mycket tid. Er idé bör alltså handla om något som utvecklar eller förbättrar undervisningen eller förutsättningarna för den. Den fråga eller frågor som ska undersökas i FoU-projektet konkretiseras i en projektplan. Projektplanen tydliggör vad ni vill undersöka genom konkreta och undersökningsbara frågeställningar. Vidare ska det framgå varför ni vill undersöka detta och hur ni tänker gå tillväga, vilka metoder ni tänker använda. Denna plan utgör underlaget för er ansökan om FoU-medel

En skola på vetenskaplig grund

FoU-projekten ska bidra till en skola på vetenskaplig grund, öka kunskapen om hur barn och ungdomar lär och hur undervisning som leder till lärande kan utformas. Ett annat syfte med FoU-projekt är att främja en FoU-kultur på skolan där ett systematiskt förhållningsätt till professionens utmaningar är naturligt.

De som beviljas medel för att genomföra sitt projekt ska göra regelbundna avstämningar av mål, syfte, arbetssätt i form av texter samt avrapportera det i form av en rapport eller en artikel. Särskilt skrivstöd kan beviljas projektgrupper som vill gå vidare och skriva en vetenskaplig artikel.

Stöd för att genomföra FoU-projektet

Projekt som beviljats medel erbjuds stöd genom FoU-enheten i form projekthandledning. Under projektets genomförande träffas deltagarna och respektive handledare vid ett antal tillfällen för att diskutera och ge återkoppling på varandras texter.

Läs mer om hur du ansöker om medel för ett FoU-projekt.