Ansök om medel för FoU-projekt

  •  

Det finns möjlighet att söka medel för att driva ett FoU-projekt. FoU-arbetet ska bidra till en skola på vetenskaplig grund, öka kunskapen om hur barn och ungdomar lär och vilken undervisning som krävs för ett optimalt lärande.

FoU-projekten kan handla om olika former av undervisningsutvecklande verksamhet som ska syfta till att förbättra elevernas lärande. Det kan vara att utveckla lärandet eller organiserandet av lärandet med stöd av IT, att göra en lesson/learning study (LLS), utveckla kollegial handledning, metodik, bedömningsarbetet, kvalitetsarbetet, analysuppdrag eller någon annan form av utvecklingsarbete eller forskning. Det kan vara en lärargrupp på en eller flera skolor som går ihop om ett projekt.

Förutsättningar för att delta i FoU-projekt

  • Minst två lärare per skola.
  • Projektet avrapporteras i form av en rapport eller en artikel.

Ansökan

Det är rektor som står för ansökan. Sista ansökningsdatum är 15 mars varje år och ansökan ska vara i formen av en projektplan och görs på särskild blankett som skickas till fou-medel@stockholm.se

Blanketten finns som relaterat dokument nederst på sidan.

Maxbelopp är 90 000 kronor per termin och den egna delen av projektets totalkostnad ska vara 50 procent. Projektet ska pågå minst två terminer.

Ansökningarna bedöms sedan utifrån forskningsfrågans relevans och utifrån själva uppläggningen av projektet och förutsättningarna att genomföra det. Det är viktigt att projektet är väl avgränsat och utgår från en mycket specifik frågeställning.

Läs gärna Tips från skrivarstugan. Se relaterat dokument nederst på sidan.

De här FoU-projekten ingår normalt inte i STLS verksamhet – för dessa projekt finns mer information under fliken Ämnesdidaktiska FoU-projekt och Stockholm Teaching & Learning Studies, här intill till höger.

Information

För mer information mejla:
cecilia.goransson@stockholm.se
fou-medel@stockholm.se

Senast uppdaterad 17 oktober 2017