Ansök om medel för generella FoU-projekt

  •  

Det finns möjlighet att söka medel för att driva ett FoU-projekt. FoU-arbetet ska bidra till en skola på vetenskaplig grund, öka kunskapen om hur barn och ungdomar lär och vilken undervisning som krävs för ett optimalt lärande. Projekten kan röra olika verksamheter i skolan.

FoU-projekten kan handla om olika former av undervisningsutvecklande verksamhet som ska syfta till att förbättra elevernas lärande. Det kan vara att utveckla lärandet eller organiserandet av lärandet med stöd av IT, utvärdera digitala verktyg, genomföra en lesson/learning study (LLS) och testa modeller för undervisning. Det kan också handla om att utveckla kollegial handledning, metodik, bedömningsarbete, kvalitetsarbete, analysuppdrag eller någon annan form av utvecklingsarbete eller forskning. Deltagare kan vara lärare eller annan personal på en eller flera skolor.

Förutsättningar för att delta i FoU-projekt

  • Minst två personer per projekt
  • Tid motsvarande minst en dag per vecka avsätts för arbetet
  • Alla deltagare har möjlighet att delta i centralt ordnade seminarier
  • Ett halvtidsseminarium genomförs
  • Det avslutade projektet dokumenteras och granskas och resultatet sprids till andra verksamma inom skola
  • Skolledningen ger sitt medgivande och garanterar att ovanstående förutsättningar ges formaliserat i ett avtal

Projekt som beviljas medel får i förekommande fall vetenskapligt stöd och deltagarna får tillgång till seminarier för återkoppling. Spridning av resultaten kan t ex ske på Lärarnas forskningskonferens eller på Leda Lärande.

Ansökan om medel

Det är rektor som står för ansökan. Sista ansökningsdatum är 15 mars varje år och ansökan ska vara i formen av en projektplan och via digitalt formulär

Ansökan om generellt FoU-projekt

Projektet ska helst pågå i minst fyra terminer, men det går att söka också för kortare perioder. I ansökan anges önskat belopp för att genomföra projektet. Maxbelopp är 90000 kr per termin och pengarna ersätter arbetstid.

Ansökningarna bedöms utifrån forskningsfrågans relevans, själva upplägget av projektet och förutsättningarna att genomföra det. Det är viktigt att projektet är väl avgränsat och utgår från en mycket specifik frågeställning.

Läs gärna Tips från skrivarstugan. Se relaterat dokument nederst på sidan.

De här FoU-projekten ingår normalt inte i STLS verksamhet – för dessa projekt finns mer information under fliken Ämnesdidaktiska FoU-projekt och Stockholm Teaching & Learning Studies, här intill till höger.

Information

För mer information mejla:
cecilia.goransson@stockholm.se
fou-medel@stockholm.se

Senast uppdaterad 13 maj 2019