Sök medel till ditt FoU-projekt

  •  

Sök medel till utvecklingsarbete

Utbildningsförvaltningen ger stöd till lärare som tillsammans vill utveckla undervisningen eller andra centrala delar av lärarprofessionen. Det är inte bara pengar du kan söka – du kan få stöd i form av färdiga metoder, modeller och koncept samt med vetenskaplig kompetens. Det viktiga är att grupper av lärare får stöd i sitt kollegiala lärande.

Du kan söka:

  • Fickpengar (stimulansbidrag)
  • 10 000 kronor (schablonbidrag)
  • Projektmedel på maximalt 90 000 kronor
  • För uppsatsskrivare motsvarande en månadslön för magisteruppsats och två för masteruppsats

Fickpengar – stimulansbidrag

Den enklaste formen är ett stimulansbidrag vi kallar fickpengar. Dessa kan du få för att ordna ett möte, en konferens, en föreläsning eller starta ett nätverk med kolleger från andra skolor. Det är mest tänkt att täcka kostnader för fika och eventuellt lokal om det skulle behövas.Det kan vara ett så kallat teachmeet eller någon annan form av aktivitet som inte kräver så mycket för- och efterarbete. Förutsättningarna är att aktiviteten innefattar lärare från flera skolor, har ett professionsutvecklande syfte samt att den redovisas på något sätt, kanske i form av en utvecklingsartikel eller liknande.

Stimulansbidraget kan du söka löpande under läsåret. Ansökan ska innehålla en beskrivning av aktiviteten, syfte, målgrupp, deltagare, uppskattade kostnader samt hur den ska dokumenteras eller redovisas.

För mer information och frågor kontakta cecilia.goransson@stockholm.se Ansökan skickar man till: fou-medel@stockholm.se

10 000 kr - schablonbidrag

1) Forskningscirkel

Lärare med vetenskaplig kompetens kan ansöka om att starta och driva en forskningscirkel med andra lärare. Ett mindre bidrag på 10 000 kronor per lärare och läsår, finns att söka. I en forskningscirkel väljer man ett tema eller fokus och speglar sin lärarpraktik i vetenskaplig litteratur under ledning av en vetenskapligt skolad lärare eller forskare.Cirkeln kan ha ett ganska enkelt upplägg, men kan även vara så avancerad att den resulterar i artiklar som går att publicera i facktidskrifter eller liknande. Om du tänker engagera lärare från andra skolor, bör du ta i beaktande att det kan ta tid att hitta deltagare. Därför bör du ha god framförhållning.

Schablonbidrag för forskningscirkel kan du söka två gånger per läsår: 15 april och 15 oktober. Ansökan ska innehålla en beskrivning av aktiviteten, syfte, målgrupp, deltagare, uppskattade kostnader samt hur den ska dokumenteras eller redovisas.

För mer information och frågor kontakta cecilia.goransson@stockholm.se Ansökan skickar man till: fou-medel@stockholm.se

2) Ämnesdidaktiska ramprojekt

Lärare och skolor i Stockholms stad kan också ansöka om ett schablonbidrag på 10 000 kronor per deltagande lärare och läsår för att delta i ämnesdidaktiska ramprojekt.

Sista ansökningsdag för ämnesdidaktisk ramprojekt är den 15 april och 15 oktober varje år. Ansökningarna bedöms utifrån lärarens/lärargruppens förutsättningar att genomföra projektet.

För mer information och frågor kontakta funktion.stls@stockholm.se Ansökan skickar man till: fou-medel@stockholm.se

FoU-projekt

Det finns också möjlighet att söka projektmedel upp till 90 000 kr/termin för FoU-projekt. FoU-projekt ska omfatta flera lärare (minst två på samma skola), ha ett undervisningsutvecklande syfte, att lärarna avsätter motsvarande en dag per vecka, att projekttiden är minst ett år. Läs mer om FoU-projekt här och mer om hur du ansöker om projektmedel här. Ansökan görs en gång per år, 15 mars, på särskild ansökningsblankett.

För mer information och frågor kontaktacecilia.goransson@stockholm.se Ansökan skickar man till: fou-medel@stockholm.se

Ämnesdidaktiska FoU-projekt

Det går också att söka projektmedel upp till 90 000 kr/termin för projekt med ämnesdidaktiskt fokus som ingår i de ämnesdidaktiska nätverken kring STLS. Ämnesdidaktiska FoU-projekt ska omfatta flera lärare (minst två på samma skola), ha ett undervisningsutvecklande syfte, att lärarna avsätter motsvarande en dag per vecka, att projekttiden är minst ett år. Läs mer om ansökan till ämnesdidaktiska FoU-projekt här. Ansökan görs en gång per år, 15 mars, på särskild ansökningsblankett.

För mer information och frågor kontakta funktion.stls@stockholm.se Ansökan skickar man till: fou-medel@stockholm.se

Stöd till högre studier

Det finns även möjlighet att få visst finansiellt stöd för att slutföra uppsatsskrivande motsvarande en månadslön för magisteruppsats och två för masteruppsats. Läs mer här. Ansökan görs före 15 april.

För mer information och frågor kontakta cecilia.goransson@stockholm.se Ansökan skickar man till: forskningsinfo@stockholm.se

Senast uppdaterad 15 december 2016