Få pengar till FoU-verksamhet på skolan

  •  

Sök medel till utvecklingsarbete

Utbildningsförvaltningens FoU-enhet ger stöd till lärare och annan skolpersonal som tillsammans vill utveckla undervisning eller andra centrala delar av skolverksamhetem. Det är inte bara pengar du kan söka – du kan få stöd i form av färdiga metoder, modeller och koncept samt hjälp med vetenskaplig kompetens. Det viktiga är att grupper av personal får stöd i sitt kollegiala lärande med syfte att förbättra verksamheten.

Du kan söka:

Stöd till högre studier

Det finns även möjlighet att få visst finansiellt stöd för att slutföra uppsatsskrivande, motsvarande en månadslön för magisteruppsats och två för masteruppsats. Läs mer här. Ansökan görs före 15 april.

För mer information och frågor kontakta cecilia.goransson@stockholm.se Ansökan skickar man till: forskningsinfo@stockholm.se

Senast uppdaterad 14 februari 2018