"Barnet hela dagen - allas ansvar"

  •  

Fritidspedagog Jenny Ulmert Fritidspedagog Jenny Ulmert "stafettläser" med eleverna Erik Enström, Maja Ovrödder och Alice Gustavsson i årskurs 3. En uppskattad aktivitet bland eleverna. Foto:Ulrica Zwenger

– Ett tätt samarbete mellan skola och fritidshem, bidrar till ett kontinuerligt lärande och ökar tryggheten för eleverna, säger Tina Kling Olsson, biträdande rektor på Nya Elementar, som arbetat drygt 15 år med modellen en samlad skoldag.

Nya Elementar har lång erfarenhet av att jobba efter modellen med en samlad skoldag. Under devisen: "Barnet hela dagen - allas ansvar” arbetar en lärare, en fritidspedagog, samt en elevassistent i varje klass med cirka 26 elever.

– All vår personal ska kunna utföra alla uppgifter som behöver uträttas under en skoldag. Navet i allt arbete är de veckovisa hemvistplaneringarna, där vi gör strikta scheman, med en tydlig ansvarsfördelning, förklarar Tina Kling-Olsson och fortsätter:

– Vi utnyttjar hela dagen för elevernas lärande. Aktiviteterna på fritids länkar hela tiden till lärandemålen.

Stor samlad kunskap om varje elev

– Tack vare att vi får så god kunskap om varje elev, kan vi också ge ett bättre individuellt lärandestöd under hela dagen. Det eleverna börjar arbeta med i skolan kan de sedan fortsätta med på fritids. Även elevernas trygghet ökar tack vare en samlad skoldag, förklarar fritidspedagog Magnus Wall.

– Ska man jobba hos oss måste man vara beredd att släppa all prestige, tycka om att samarbeta och ta ansvar i stort som i smått, säger Björn Wirgén, fritidspedagog och arbetslagsledare och får medhåll av Jenny Ulmert, även hon fritidspedagog:

– Det kollegiala lärandet ger oerhört mycket tillbaka, att jobba över yrkesgränserna är helt enkelt kompetensutvecklande.

Läs hela artikeln i LÄRA Stockholm nr 5 2017.

Agneta Berghamre Heins

Läs också Emma Ederyds utvecklingsartikel "Hela barnet - hela dagen" på Pedagog Stockholm.

Senast uppdaterad 18 december 2017