Bra betyg för Midsommarkransen

  •  

Christian Johansson, Todde Höglund, Maria Abrahamsson och Maria Gabrielsson har under höstterminen 2017 fördjupat sina kunskaper som barnskötare på fritidshem.Christian Johansson, Todde Höglund, Maria Abrahamsson och Maria Gabrielsson har under höstterminen 2017 fördjupat sina kunskaper som barnskötare på fritidshem.

Under höstterminen 2017 har ett tjugotal barnskötare som arbetar på stadens fritidshem gått en fördjupningskurs på Midsommarkransens gymnasium. Studiernas syfte har varit att reflektera kring-, undersöka och utveckla fritidshemmets och skolans innehåll och arbetssätt.

En dag i veckan har barnskötarna, under betald arbetstid, deltagit i undervisning på Midsommarkransens gymnasium. Pedagog Stockholm har träffat fyra av de barnskötare som deltagit i höstens utbildning.

Det är en frostig decemberdag. Julstjärnorna har kommit på plats i lärarrummet på Midsommarkransens gymnasium där vi sätter oss ned tillsammans för att reflektera över hur det har varit att kombinera studierna samtidigt som arbetet på skolornas fritidshem ska flyta på som vanligt.

Fritidshemmens agenda synliggörs

Maria Gabrielsson är utbildad barnskötare och arbetar med elever i årskurs 3 på Högalidsskolan. Strax innan sommarlovet fick hon frågan från biträdande rektor om hon var intresserad av att gå en fördjupningskurs för att komplettera sin grundläggande utbildning som barnskötare och Maria nappade på det. Maria tycker att det är bra att barnskötare som arbetar på skolor och fritidshem får gå fördjupningsutbildningar. Det är bra att fritidshemmens agenda synliggörs

– Vi är många som har arbetat länge, i tjugo år, och har stor erfarenhet av hur det är att arbeta på fritidshem. Då är det bra att vi får möjligheter till att träffas och diskutera med andra barnskötare från andra skolor. Få ny input och nya synvinklar. Det är intressant att få syn på vilken bredd det finns och att olika skolor har olika förutsättningar för hur fritidsverksamhet kan bedrivas och utvecklas, inleder Maria Gabrielsson samtalet.

Värdefulla kollegiala samtal

Maria Abrahamsson arbetar med årskurs 2 på Bromstensskolan. Även hon fick frågan strax innan sommarlovet om hon ville gå fördjupningskursen för barnskötare. Maria var intresserad men tvekade lite eftersom hon tidigare har arbetat flera år inom förskolan och tänkte att kursen kanske skulle passa någon annan kollega bättre. Hon kände sig även lite osäker kring vad deltagande i kursen skulle innebära.

– Det var inte helt tydligt vad som skulle krävas av mig, kursens innehåll, och hur mycket tid studierna skulle ta. Men jag anmälde mig ändå till kursen och blev överraskad när jag insåg att jag skulle spendera varje tisdag på Midsommarkransens gymnasium och göra djupdykningar i kurslitteratur, delta i gruppdiskussioner och i slutet av terminen lämna in ett examinationsarbete.

Maria är glad att hon genomförde kursen som hon tycker har gett henne mycket, framförallt när det gäller de kollegiala samtalen, men hon hade gärna varit mer förberedd innan den där första tisdagen i september som hon satte sig i skolbänken.

Senaste forskningen blev en ögonöppnare  

Christian Johansson arbetar i samma arbetslag som Maria Abrahamsson på Bromstensskolan. Christian tycker att fördjupningsutbildningen har varit en bra ögonöppnare för det viktiga arbete som alla dagligen utför på fritidshemmen.

– I och med litteraturstudierna och att få ta del av den senaste forskningen inom området så har vi många gånger fått bekräftelse på att vi jobbar på rätt sätt, säger Christian.

– Vi har förstått vikten av att arbeta tillsammans i arbetslagen. Det kan vara svårt att få till det exakt som vi vill ha det med tanke på att vi arbetar med 76 barn på vår skola, men målet är arbeta utifrån våra idéer och utveckla verksamheten i den riktning vi vill.

Alla i gruppen håller med om att det har varit mycket värdefullt att ha fått mer kött på benen i sitt arbete genom att ha fått ta del av forskning och teorier under utbildningen.

Fokus på utveckling av elevers förmågor 

Under kursens gång har gruppen fått fokusera på de förmågor som barnen ska utveckla utifrån läroplanen. Maria Abrahamsson poängterar betydelsen av att arbeta tillsammans i arbetslagen. Mår arbetslaget bra och har en bra grund att stå på så blir det också bra för barnens lärande.

– När det gäller min egen roll som klasskontakt har jag tidigare tyckt att det varit otydligt kring vad som förväntas av mig i de olika situationerna där jag dels ska ha hand om det pedagogiska arbetet i en klass och dels ha hand om rastaktiviteter och eftermiddagsverksamhet. Nu är det tydligare för mig vad som förväntas av mig vid samverkanstiden. Under kursen har jag fått kloka exempel och konkreta tips, säger Maria Abrahamsson.

Todde Höglund arbetar med årskurs 3 på Lilla Adolf Fredriks skola. Todde fick frågan av sin rektor i augusti om han ville gå kursen. Han håller med Maria Abrahamsson om att informationen innan kursstart var lite vag och gärna skulle vilja ha varit lite mer förberedd men har inte ångrat sitt beslut att delta hela vägen fram till examination. Todde tycker att det har varit särskilt intressant att läsa ”Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera” av Ann S Pihlgren, som varit en del av kurslitteraturen.

– Det kanske är många som arbetar på fritidshem som har läst den och ser den som skåpmat, men för mig var den ny. Vi fick låna all kurslitteratur men just denna bok hoppas jag att skolan köper in så att jag har möjlighet att gå tillbaka till den och fördjupa mig kring frågor som jag tyckte var speciellt intressanta.

De flesta som har gått höstens kurs har gjort det tillsammans med en kollega. Todde är en av dem som inte har haft en kollega med sig från sin skola och det tycker han är synd eftersom det hade varit bra att ha någon att kunna arbeta tillsammans med och driva frågor på skolan.

Verktyg för att utveckla fritidsverksamheten

Nu är terminen snart slut. Nästa tisdag träffas klassen för sista gången. Maria Gabrielsson, Maria Abrahamsson, Christian Johansson och Todde Höglund tycker att de har ingått i en trevlig klass och att de kommer att sakna varandra. De tycker att det har varit skönt att få ha spenderat en heldag tillsammans, under en hel termin, då de har fått fokusera på studierna och däremellan arbetat på skolorna som vanligt.

De känner att de har fått stöttning från kollegor på sina respektive skolor och att det inte har varit några problem med att ha varit borta från jobbet varje tisdag. Det har alltid gått att ordna fram en vikarie. Att få studera under betald arbetstid har också varit en stor fördel.

I vår får 30 nya barnskötare från stadens fritidshem chansen att gå samma kurs och rekommendationen från höstens deltagare är att ta den chansen.

– Vi har fått många verktyg för att kunna utveckla fritidsverksamheten. Vi har fått ett annat driv och kommer att komma tillbaka till skolan med en annan hunger efter jullovet, avslutar Todde entusiastiskt.

Monica Eriksson
monica.e.eriksson@stockholm.se

Så här söker du fördjupningskursen för barnskötare på fritidshem

Fritidshemmet har fått ett eget avsnitt i Lgr-11 som förtydligar syftet och det centrala innehållet i undervisningen inom fritidshemmet. För att inspirera och stärka utvecklingsarbetet i enlighet med Lgr-11 erbjuder utbildningsförvaltningen en fördjupningskurs för barnskötare. Utbildningen har baserats på kurser i ämnena pedagogik och pedagogiskt arbete om 300 gymnasiepoäng.

Kursen äger rum på tisdagar med start den 30 januari 2018  och pågår till den 22 maj 2018 på Midsommarkransens gymnasium.

Krav: tillsvidareanställd i Stockholms stad med barnskötarutbildning och minst tre års yrkeserfarenhet som barnskötare inom fritidshem.

Antal som antas: 30 personer

Kompetensförsörjningsenheten inom Personal- och kompetensförsörjningsavdelningen står för kurskostnaden. Skolorna ansvarar för att barnskötarna som deltar i utbildningen får bästa förutsättningar att klara av sina studier. Barnskötarna genomför utbildningen på betald arbetstid.

Intresserad?

Det är först till kvarn som gäller så de  30 som anmäler barnskötare först kommer att antas till utbildningen.

Anmälan görs per mejl till eva.m.hull@stockholm.se

Anmälan måste ske senast 17 januari 2018, anmäl vilken/vilka barnskötare från din skola du vill ska delta i utbildningen och kontaktuppgifter till dessa. Du får bekräftelse om din anmälan är bland de 30 första eller är på reservplats.

De antagna meddelas per mejl från Midsommarkransens gymnasium

Senast uppdaterad 7 december 2017