Fritids uppdrag tar form på Östberga

  •  

Olivia Triana Del Pino tycker att det är roligt att träna ord och stavning även på fritids.Olivia Triana Del Pino tycker att det är roligt att träna ord och stavning även på fritids.

Medveten språkträning och ett inkluderande arbetssätt hör till det som har tagit Östbergaskolans fritidshem en bra bit på väg i det systematiska kvalitetsarbetet.

Här har eleverna språkträning hela dagen. När Lära besöker skolan är det sångrepetition. Eleverna i trean tar i allt vad de kan och sjunger utan att staka sig en låt på engelska med många svåra ord.

– Vi har många elever som inte har svenska som modersmål. De blir mer frimodiga när de får sjunga i stället för att prata, förklarar Lola Östberg, fritidspedagog och arbetslagsledare för personalen på skolans fritidshem.

Arbetet med språket syns överallt. Att det heter ”dörr” och ”dörrhandtag” blir eleverna i trean upplysta om på små skyltar innan de kliver in i sin hemvist. Skolans fritidshem har fyra hemvisten, ett för vardera årskurs från förskoleklass till trean.

– Vi pratar mycket om värdegrunden och om hur vi är mot varandra. Och om inkludering. Jag tror att det har påverkat eleverna, de är i alla fall väldigt öppna mot varandra, säger Lola Östberg.

Samarbete och kommunikation

I treornas hemviste finns en lång whiteboardtavla. Här står hela veckans schema, vilken personal som finns på plats, vilka aktiviteter som bjuds och inte minst citat ur den nyskrivna delen av läroplanen för fritidshem. Varje vecka har ett nytt mål hämtat ur läroplanen som skrivs upp på tavlan. Denna vecka är det ”samarbete och kommunikation”.

Bland de kommande aktiviteterna på fritids står programmering högt upp på dagordningen.

– Vi har redan börjat med en programmeringsutbildning och treorna får göra egna spel, berättar Lola Östberg.

Läs hela artikeln i LÄRA Stockholm.

Ingela Ösgård

Läs också om hur fritids på Alviksskolan arbetade med Språklyftet.

Senast uppdaterad 23 oktober 2017